Takaisin

Amfetamiiniriippuvuuksien hoito psykostimulanteilla

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: A

Bupropionista, D-amfetamiinista, modafiniilista tai metyylifenidaatista ei ole hyötyä (met)amfetamiiniriippuvuuden hoidossa.

Äskettäin ilmestyneessä Cochrane-katsauksessa oli selvitetty psykostimulanttien tehoa amfetamiini- «Pérez-Mañá C, Castells X, Torrens M ym. Efficacy o...»1 tai metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa «Pérez-Mañá C, Castells X, Vidal X ym. Efficacy of ...»2. Ensimmäisessä Cochrane-katsauksessa oli mukana 11 kriteerit täyttävää tutkimusta. Tutkittuja henkilöitä oli 791. Mukana pysyminen tutkimuksissa oli heikkoa (50,4 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laajassa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Pérez-Mañá C, Castells X, Vidal X ym. Efficacy of ...»2 oli mukana 29 kontrolloitua tutkimusta ja 2 467 osallistujaa.

Meta-analyysit osoittivat, että stimulanttien käyttö väheni jonkin verran, mutta hoidolla ei ollut vaikutusta hoidossa mukana pysymiseen ja hoitovasteeseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Pérez-Mañá C, Castells X, Torrens M ym. Efficacy of psychostimulant drugs for amphetamine abuse or dependence. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009695 «PMID: 23996457»PubMed
  2. Pérez-Mañá C, Castells X, Vidal X ym. Efficacy of indirect dopamine agonists for psychostimulant dependence: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Subst Abuse Treat 2011;40:109-22 «PMID: 21036508»PubMed