Takaisin

Opioidikorvaushoito: metadonin ja buprenorfiinin vertailu

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
12.4.2018

Näytön aste: A

Metadonilla ja buprenorfiinilla saadaan riittävillä annoksilla yhtä hyvä hoitotulos, mutta joidenkin kohdalla metadoni lisää hoidossa pysymistä.

SBU:n systemaattisen katsauksen «Johansson BA. Pharmacotherapy for opioid dependenc...»1 perusteella metadonilla ja buprenorfiinilla saadaan vastaavilla annoksilla yhtä hyvä hoitotulos.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Oletettavasti suuri osa tutkittavasta käytti ennen hoitoa heroiinia, kun taas Suomessa buprenorfiinin käyttö on tavallista.

Toisen työryhmän systemaattiseen meta-analyysiin perustuvan katsauksen «Barnett PG, Rodgers JH, Bloch DA. A meta-analysis ...»2 perusteella 8–12 mg:n päiväannos buprenorfiinia vastaa 50–80 mg:aa metadonia ja on tehokkaampi kuin metadoniannos 20–35 mg/vrk. Samaan johtopäätökseen on päädytty myös australialaisessa systemaattisessa katsauksessa «Gowing L, Proudfoot H, Henry-Ewards S, Teesson M. ...»3 (Internet «http://www.ancd.org.au/»1).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Oletettavasti suuri osa tutkittavasta käytti ennen hoitoa heroiinia, kun taas Suomessa buprenorfiinin käyttö on tavallista.

Osana Cochrane-katsausta vuodelta 2014 «Mattick RP, Breen C, Kimber J ym. Buprenorphine ma...»4 buprenorfiinikorvaushoidon tehoa verrattiin metadoniin. Kun metadonia tai buprenofiinia annostellaan hoitovasteen mukaan, buprenofiinilla saavutetaan hieman huonompi hoidossa pysyminen kuin metadonilla (5 satunnaistettua ja kaksoissokkoa tutkimusta, n = 788; RR = 0,83; 95 % luottamusväli 0,72–0,95). Niiden osalta, jotka pysyvät hoidossa opioidien käytössä ei ole eroa virtsa-analyysien mukaan (8 tutkimusta, n = 1027); SMD -0,11; 95 % luottamusväli -0,23 – 0,02) tai itseilmoituksen mukaan (4 tutkimusta, n = 501; SMD -0,11; 95 % luottamusväli -0,28 – 0,07).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Oletettavasti suuri osa tutkittavasta käytti ennen hoitoa heroiinia, kun taas Suomessa buprenorfiinin käyttö on tavallista.

Kirjallisuutta

  1. Johansson BA. Pharmacotherapy for opioid dependence. Kirjassa: Treating Alcohol and Drug Abuse, An Evidence Based Review. Berglund M, Thelander S, Jonsson E (toim.) Wiley-VCH, Wienheim 2003:465-531
  2. Barnett PG, Rodgers JH, Bloch DA. A meta-analysis comparing buprenorphine to methadone for treatment of opiate dependence. Addiction 2001;96:683-90 «PMID: 11331027»PubMed
  3. Gowing L, Proudfoot H, Henry-Ewards S, Teesson M. Evidence supporting treatment. The effectiveness of interventions for illicit drug use. Australian National Council on Drugs 2001, http://www.ancd.org.au/ «http://www.ancd.org.au/»1
  4. Mattick RP, Breen C, Kimber J ym. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD002207 «PMID: 24500948»PubMed