Takaisin

Tiukan oireisen kaulavaltimoahtauman korjaaminen endarterektomialla

Näytönastekatsaukset
Pirkka Vikatmaa
1.6.2016

Näytön aste: A

Kaulavaltimon endarterektomia (sisäkalvon ja sen alaisen plakin poisto) vähentää aivohalvausten riskiä potilailla, joilla on hiljattain esiintynyt tiukkaan kaulavaltimoahtaumaan (ahtauma 70–99 %) liittyviä oireita (TIA, amaurosis fugax tai lievä halvaus, josta kuntoutumassa).

Kaulavaltimon endarterektomiaa ja paras mahdollinen lääkehoito -nimellä toteutettua konservatiivista hoitolinjaa on verrattu 3 otoskooltaan riittävässä satunnaistetussa tutkimuksessa, joissa tutkittiin kaulavaltimoperäisiksi tulkittavissa olevista iskeemisistä aivo-oireista kärsiviä potilaita «Mayberg MR, Wilson SE, Yatsu F ym. Carotid endarte...»1, «Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M ym. Benefit of c...»2, «Randomised trial of endarterectomy for recently sy...»3. Näistä tutkimuksista tehtiin lisäanalyysi arvioimalla uudelleen yhtenäisin angiografisin kriteerein «Mayberg MR, Wilson SE, Yatsu F ym. Carotid endarte...»1, «Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M ym. Benefit of c...»2 sisemmän kaulavaltimon (carotis interna) läpimitta (yhteensä 6 092 potilaasta) ja sen vaikutus hoitotulokseen (yli 35 000 seurantavuotena) «Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA ym. Analysis ...»4.

Kirurgia vähensi kaulavaltimoahtauman puoleisen AVH:n tai kuoleman (sisältäen myös leikkaukseen liittyvän morbiditeetin) 5-vuotisriskiä yli 70 % ahtaumassa erittäin merkittävästi: ARR 16 % (p < 0,00001, NNT = 6, potilaita 1 095). Vastaavat luvut minkä tahansa halvauksen tai kuoleman suhteen olivat ARR 15,6 % (p < 0,00001, NNT = 6). Valtimon ollessa lähes tukossa kirurgisesta hoidosta ei kuitenkaan ollut hyötyä: ARR -1,7 % (p = 0,9, potilaita 262).

Yllä olevat tulokset ovat yleistettävissä vain, jos kirurginen toimenpide tehdään 6 kuukauden sisällä viimeisestä iskeemisestä ennustapahtumasta ja kirurgisessa yksikössä, jonka perioperatiivisten komplikaatioiden (halvaukset tai kuolemat) määrä on alle 6 % «European Stroke Initiative Executive Committee, EU...»5, «Chaturvedi S, Bruno A, Feasby T ym. Carotid endart...»6.

Jos leikkaus suoritetaan 2 viikon sisällä viimeisestä iskeemisestä ennustapahtumasta, toimenpiteestä saatava hyöty kasvaa (ks. näytönastekatsaus «Kaulavaltimon endarterektomia (sisäkalvon ja sen alaisen plakin poistoleikkaus) tulisi tehdä 2 viikon kuluessa viimeisestä ennustetapahtumasta, koska tämän jälkeen leikkauksesta koituva hyöty vähenee.»B=Oireilevan kaulavaltimoahtauman kirurgian ajoituksen vaikutus hoidosta saatavaan hyötyyn(B)).

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten osalta:

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Vanhojen ECST- ja NASCET-tutkimusten jälkeen ei tässä tutkimusasetelmassa ole tehty satunnaistettuja töitä. Keskeneräinen ECST-2-tutkimus «European Carotid Surgery Trial 2 (ECST-2) website....»7 pyrkii selvittämään pienemmän riskin potilaiden konservatiivisen ja leikkaushoidon välistä eroa.

Loppupäätelmä on, että kaulavaltimon endarterektomia vähentää halvaus- ja kuolinvaaraa tiukoissa (70–99 %) oireisissa ahtaumissa.

Kirjallisuutta

  1. Mayberg MR, Wilson SE, Yatsu F ym. Carotid endarterectomy and prevention of cerebral ischemia in symptomatic carotid stenosis. Veterans Affairs Cooperative Studies Program 309 Trialist Group. JAMA 1991;266:3289-94 «PMID: 1960828»PubMed
  2. Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M ym. Benefit of carotid endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. N Engl J Med 1998;339:1415-25 «PMID: 9811916»PubMed
  3. Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST) Lancet 1998;351:1379-87 «PMID: 9593407»PubMed
  4. Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA ym. Analysis of pooled data from the randomised controlled trials of endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Lancet 2003;361:107-16 «PMID: 12531577»PubMed
  5. European Stroke Initiative Executive Committee, EUSI Writing Committee, Olsen TS ym. European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management-update 2003. Cerebrovasc Dis 2003;16:311-37 «PMID: 14584488»PubMed
  6. Chaturvedi S, Bruno A, Feasby T ym. Carotid endarterectomy--an evidence-based review: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2005;65:794-801 «PMID: 16186516»PubMed
  7. European Carotid Surgery Trial 2 (ECST-2) website. http://www.ecst2.com «http://www.ecst2.com»1