Takaisin

Oireettoman kaulavaltimoahtauman korjaaminen endarterektomialla

Näytönastekatsaukset
Pirkka Vikatmaa
2.6.2016

Näytön aste: A

Kaulavaltimon endarterektomia (sisäkalvon ja sen alaisen plakin poisto) vähentää aivohalvausten riskiä oireettomilla potilailla, joilla on tiukka oireeton kaulavaltimoahtauma (60–99 %).

Oireettomilla potilailla tehdyssä kahdessa otoskooltaan riittävässä satunnaistetussa tutkimuksessa «Endarterectomy for asymptomatic carotid artery ste...»1, «Halliday A, Mansfield A, Marro J ym. Prevention of...»2 kaulavaltimon rutiininomaista endarterektomiaa verrattiin hoitolinjaan, jossa endarterektomia tehtiin vain, jos potilaalle ilmaantui seurannassa kaulavaltimoperäiseksi tulkittavissa olevia iskeemisiä aivo-oireita. Näihin kahteen (ACAS ja ACST) tutkimukseen osallistui yhteensä 4 779 potilasta. Keskimääräinen seuranta-aika oli 3,1 vuotta.

Välitön kirurgia vähensi merkittävästi halvauksen ja kuoleman (sisältäen myös leikkaukseen liittyvän morbiditeetin) 5-vuotisriskiä: ACST:n «Halliday A, Mansfield A, Marro J ym. Prevention of...»2mukaan ARR oli 5,4 % (6,4 vs 11,8 %, p < 0,0001, NNT = 19) ja yhdistettäessä tutkimustulokset 5,5 % «Endarterectomy for asymptomatic carotid artery ste...»1, «Halliday A, Mansfield A, Marro J ym. Prevention of...»2. Kuolemaan johtavien ja pysyvästi invalidisoivien halvausten suhteen ARR oli 2,6 % (p = 0,004, NNT = 40), ACST:ssa ja tutkimukset yhdistettäessä 2,1 %.

ACST-tutkimuksen pitkäaikaisseurannassa «Halliday A, Harrison M, Hayter E ym. 10-year strok...»3 (mediaani 9 vuotta) aivoinfarktin riski oli jonkin verran pienempi leikattujen potilaiden ryhmässä (10,8 vs 16,9 %, p = 0,0004, NNT = 17).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Yllä olevat tulokset ovat yleistettävissä vain, kun kirurginen toimenpide tehdään alle 75-vuotiaille potilaille kirurgisessa yksikössä, jonka perioperatiivisten komplikaatioiden (halvaukset tai kuolemat) määrä on oireettomien potilaiden osalta alle 3 % «Halliday A, Mansfield A, Marro J ym. Prevention of...»2. Leikkauksen hyöty on osoitettu selvemmin miehillä. Potilaiden valinnassa tulisi huomioida yksilöllisesti potilaan muut sairaudet ja elinennuste sekä oireettoman kaulavaltimon aiheuttaman riskin vähyys (kokonaismateriaalissa konservatiivisella hoidolla aivoinfarktin riski alle 2 % vuosittain). Loppupäätelmä on, että kaulavaltimon endarterektomia vähentää jonkin verran alle 75-vuotiaiden halvaus- ja kuolinvaaraa oireettomissa 60–99 % ahtaumissa, erityisesti miehillä.

Kirjallisuutta

  1. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. JAMA 1995;273:1421-8 «PMID: 7723155»PubMed
  2. Halliday A, Mansfield A, Marro J ym. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet 2004;363:1491-502 «PMID: 15135594»PubMed
  3. Halliday A, Harrison M, Hayter E ym. 10-year stroke prevention after successful carotid endarterectomy for asymptomatic stenosis (ACST-1): a multicentre randomised trial. Lancet 2010;376:1074-84 «PMID: 20870099»PubMed