Takaisin

Puheterapian rooli aivovaurion aiheuttaman dysartrian kuntoutuksessa

Näytönastekatsaukset
Erja Poutiainen
2.6.2016

Näytön aste: D

Puheterapian vaikutuksesta dysartriasta toipumiseen ei ole riittävästi näyttöä.

Dysartria on tavallinen aivoverenkiertohäiriön jälkitila, jonka kuntoutuksessa on käytetty erilaisia häiriöön kohdentuvia tai kompensaatioon pohjaavia puheterapian muotoja.

Systemoidun katsauksen «Sellars C, Hughes T, Langhorne P. Speech and langu...»1, tarkoitus oli selvittää puheterapian tehoa aikuisten ei-progressiivisen aivovaurion aiheuttamassa dysartriassa. Viimeiset systemaattiset kirjallisuushaut tehtiin syyskuussa 2004. Katsauksen kohderyhmänä olivat aivoverenkiertohäiriön lisäksi aivovammat, liikehäiriöt ja infektiosairaudet. Aivoverenkiertohäiriöpotilaita ei tutkittu erikseen. Katsaukseen sisällytettiin vain satunnaistetut kontrolloidut tutkimusasetelmat. 2 asiantuntijaa arvioi itsenäisesti kaikkien tutkimusten laadun ja soveltuvuuden ja mahdollisista arviointieroista keskusteltiin tai vaihtoehtoisesti 3 itsenäisesti toimiva arvioija ratkaisi epäselvyyden.

Korkeatasoisia tutkimuksia aiheesta ei löydetty.

Kirjoittajien johtopäätöksenä oli, että olemassa olevan tutkimusnäytön perusteella ei voida tehdä päätelmiä puheterapian tehosta dysartrian lievittämisessä ei-progressiivisen aivovaurion saaneiden kohderyhmässä. Tulevaisuudessa tarvitaan korkeatasoisilla tutkimusasetelmilla toteutettuja dysartrian vaikutuksia selvittäviä tutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Sellars C, Hughes T, Langhorne P. Speech and language therapy for dysarthria due to non-progressive brain damage. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD002088 «PMID: 12519567»PubMed