Takaisin

Akupunktion merkitys aivoverenkiertohäiriön motorisen halvauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Sinikka Hiekkala
2.6.2016

Näytön aste: A

Akupunktio ei edistä toipumista motorisesta halvauksesta.

Meta-analyysin «Sze FK, Wong E, Or KK ym. Does acupuncture improve...»1 tarkoituksena oli selvittää akupunktion vaikutusta AVH-kuntoutuksessa. Analyysiin löytyi 14 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 213 potilasta.

AVH-kuntoutuksen osana akupunktiota saaneiden vertailussa ilman akupunktiota kuntoutettuihin motorisessa suorituksessa oli SMD 0,06 (95 % luottamusväli -0,12–0,24) ja toimintakyvyssä 0,49 (95 % luottamusväli 0,03–0,96). Todellista ja lumehoitoa saaneiden välillä toimintakyvyssä oli SMD 0,07 (95 % luottamusväli -0,34–0,48). Verrattaessa akupunktiota saaneita ja ilman akupunktiota seurattuja potilaita, joita ei kuntoutettu muutoin, oli motorisessa suorituksessa SMD 0,46 (95 % luottamusväli -0,20–1,12) ja toimintakyvyssä SMD oli 12,5 (95 % luottamusväli 4,3– 36,2, P = 0,97 and P = 0,12).

Kirjoittajat esittivät johtopäätöksinä, että akupunktiolla ei ole lisävaikutusta motoriseen toipumiseen, mutta pieni vaikutus toimintakykyyn, mitä selittänee pääosin akupunktion lumevaikutus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

10 vuotta myöhemmin ilmestyneessä katsauksessa «Zhao XF, Du Y, Liu PG ym. Acupuncture for stroke: ...»2 selvitettiin systemaattisissa katsauksissa ja meta-analyyseissä raportoituja akupunktion vaikutuksia aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla. 9:stä mukaan otetusta katsauksesta 1 tutki akuuttia, 1 subakuuttia ja 1 kroonista vaihetta, 5 katsauksessa sairastumisaika vaihteli. Akupunktiohoito on turvallista, mutta vaikuttavuusnäyttö on ristiriitaista motorisen kuntoutumisen suhteen.

Korkealaatuisimmat tutkimukset eivät osoittaneet hyötyä akupunktiosta missään vaiheessa sairastumisen jälkeen, mutta näissäkin tutkimuksissa potilasmäärät olivat pienet.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Sze FK, Wong E, Or KK ym. Does acupuncture improve motor recovery after stroke? A meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke 2002;33:2604-19 «PMID: 12411650»PubMed
  2. Zhao XF, Du Y, Liu PG ym. Acupuncture for stroke: evidence of effectiveness, safety, and cost from systematic reviews. Top Stroke Rehabil 2012;19:226-33 «PMID: 22668677»PubMed