Takaisin

Asetyylisalisyylihappo ja dipyridamoli uuden aivoinfarktin estossa

Näytönastekatsaukset
Jukka Putaala
2.6.2016

Näytön aste: A

Asetyylisalisyylihappo (ASA) yhdessä dipyridamolin (DP) kanssa estää uusia aivoinfarkteja merkitsevästi lumelääkettä tehokkaammin.

AICLA-tutkimuksessa (Accidents Ischimiques Cerebraux Lies a l'Atherosclerose) «Bousser MG, Eschwege E, Haguenau M ym. "AICLA" con...»1 oli 604 aivoinfarkti- ja TIA-potilasta satunnaistettu 3 ryhmään. Hoitoryhmät olivat ASA (330 mg x 3/vrk; n = 202), ASA + DP (kuten edellä + DP 75 mg x 3/ vrk; n = 202) tai lumelääke (n = 204).

Molemmissa hoitoryhmissä väheni uuden aivoinfarktin riski merkitsevästi (31 tapausta lumeryhmässä, 17 ASA-ryhmässä ja 18 yhdistelmähoidon ryhmässä). Myös sydäninfarktin mahdollisuus väheni merkitsevästi molemmissa hoitoryhmissä. Hoitoryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa, mihin yksi mahdollinen syy oli liian pieni ryhmäkoko.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Liian pieni ryhmäkoko ei mahdollista kahden hoidon vertailua keskenään, mutta osoittaa joka tapauksessa yhdistelmähoidon tehon lumelääkkeeseen verrattuna.

ASAn ja DP:n yhdistelmähoidon hyödyn on luotettavasti osoittanut ESPS1-tutkimus (First European Stroke Prevention Study) «The European Stroke Prevention Study (ESPS). Princ...»2. Tutkimus oli kontrolloitu kaksoissokkoperiaatteella, ja siinä oli mukana 2 500 TIA- ja aivoinfarktipotilasta 7 Euroopan maasta. Tutkimuksessa verrattiin ASAn (330 mg x 3/vrk) ja dipyridamolin (75 mg x 3/vrk) yhdistelmähoitoa lumelääkkeeseen.

2 vuoden hoidon jälkeen nähtiin yhdistelmähoidon vähentäneen merkittävästi aivoinfarktiin sairastumista. Relatiivinen riskin vähenemä oli 38 % (p < 0,0001). Aivoinfarktin ja kuoleman riski väheni 33,5 % (p < 0,0001).

Tutkimuksen potilaista noin 1 200 oli suomalaisia (Pohjois-Savon alueelta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laajassa eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa «Diener HC, Cunha L, Forbes C ym. European Stroke P...»3 (European Stroke Prevention Study, ESPS2) verrattiin toisiinsa 4 hoitoryhmää 6 600 potilaalla, joista 1/4 oli TIA-potilaita, loput aivoinfarktin 3 kuukauden aikana sairastaneita. Tutkimus oli ns. kontrolloitu kaksoissokkotutkimus. Potilasryhmien käyttämät päiväannokset olivat ASA 50 mg, dipyridamoli (DP) 400 mg, ASA 50 mg + dipyridamoli 400 mg tai lumelääke (ei sisällä mitään vaikuttavaa ainetta).

Aivoinfarktin riski väheni 2 vuoden seuranta-aikana 37 % ASA + DP -ryhmässä, 18 % ASA-ryhmässä ja 16 % DP-ryhmässä lumelääkkeeseen verrattuna. Yhdistelmähoito oli 23 % tehokkaampi kuin pelkkä ASA eli estohoidon nykyinen standardi ja 24,7 % tehokkaampi kuin dipyridamoli. Yhdistelmähoidon tehokkuus oli 2-kertainen pelkkään ASAan tai dipyridamoliin verrattuna. Tämän mukaan ASA olisi estänyt 29 potilasta tuhannesta sairastumasta uuteen aivoinfarktiin, mutta yhdistelmähoito olisi säästänyt 58 potilasta taudin uusinnalta. Toisin päin laskettuna (NNT) ASAlla on hoidettava 35 potilasta, jotta 1 aivoinfarkti voidaan estää, mutta yhdistelmähoidolla ainoastaan 17 potilasta.

Yhdistelmähoito on tehokas ikäryhmästä riippumatta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen potilaista noin 15 % oli suomalaisia (Pohjois-Savon, Savonlinnan ja Turun alueelta).

Kirjallisuutta

  1. Bousser MG, Eschwege E, Haguenau M ym. "AICLA" controlled trial of aspirin and dipyridamole in the secondary prevention of athero-thrombotic cerebral ischemia. Stroke 1983;14:5-14 «PMID: 6401878»PubMed
  2. The European Stroke Prevention Study (ESPS). Principal end-points. The ESPS Group. Lancet 1987;2:1351-4 «PMID: 2890951»PubMed
  3. Diener HC, Cunha L, Forbes C ym. European Stroke Prevention Study. 2. Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary prevention of stroke. J Neurol Sci 1996;143:1-13 «PMID: 8981292»PubMed