Takaisin

Brimonidiini verrattuna timololiin

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
27.8.2014

Näytön aste: B

Brimonidiini ilmeisesti alentaa silmänpainetta timololia heikommin. Silmänpaine laskee 12 tuntia lääkkeen annostelusta 1,7–2,1 mmHg (keskimäärin 1,9 mmHg) vähemmän kuin timololilla 12 kk seurannassa.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Schuman JS, Horwitz B, Choplin NT ym. A 1-year stu...»1 0,2-prosenttista brimonidiinia (n = 221) verrattiin 0,5-prosenttiseen timololiin (n = 222) 12 kuukautta. Kaikista osallistujista okulaarista hypertensiota sairasti 37 % ja glaukoomaa 63 %, hoidettujen keski-ikä oli 63 vuotta ja 79 % osallistujista oli valkoihoisia.

2 tuntia annostelun jälkeen brimonidiini alensi silmänpainetta keskimäärin 6,5 mmHg ja timololi 6,1 mmHg, tulosten välillä ei ollut tilastollista eroa. Kun silmänpaine mitattiin juuri ennen seuraavaa annostelua brimonidiini (4,3 mmHg) alensi kuitenkin tällöin tilastollisesti merkitsevästi heikommin silmänpainetta kuin timololi (6,3 mmHg) (P < 0,03).

Kommentti: luottamusvälejä ei ole ilmoitettu ja keskeyttäneiden määrää ei selvästi sanota.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «LeBlanc RP. Twelve-month results of an ongoing ran...»2 0,2-prosenttisella brimonidiinilla hoidettiin 280 ja 0,5 % timololilla 183 potilasta 12 kuukauden ajan. 45 % potilaista sairasti okulaarista hypertensiota ja 55 % glaukoomaa, osallistuneiden keski-ikä oli 62 vuotta ja valkoihoisia potilaista oli 83 %.

2 tuntia annostelusta silmäpaine aleni brimonidiini-ryhmässä keskimäärin 6,8 mmHg (luottamusväli 7,2–6,4 mmHg) ja timololi-ryhmässä 5,9 mmHg (6,4–5,6 mmHg), (P = 0,007). Kuitenkin kun verrattiin silmänpaineita juuri ennen seuraavaa annostelua havaittiin timololin olevan tehokkaampi (brimonidiini keskimäärin 3,9 mmHg; luottamusväli 4,2–3,6 mmHg ja timololi keskimäärin 6,0 mmHg; luottamusväli 6,4–5,4 mmHg) (P < 0,001).

Kommentti: keskeyttäneiden määrä huomattavan korkea brimonidiini-ryhmässä (49 %) verrattuna timololiin (22 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Katz LJ. Brimonidine tartrate 0.2% twice daily vs ...»3 0,2-prosenttisen brimonidiinin (n = 425) tehoa verrattiin 0,5 % timololiin (n = 354). Potilaista 40 % oli okulaarinen hypertensio ja 60 % glaukooma, hoidettujen keski-ikä oli 63 vuotta ja 81 % oli valkoihoisia.

12 kuukauden kohdalla brimonidiini alensi silmänpainetta 2 tunnin päästä annostelusta keskimäärin 6,7 mmHg ja timololi 6,2 mmHg (P = 0,031). Kun silmänpaine mitattiin juuri ennen seuraa annostelua, todettiin timololin (6,2 mmHg) alentavan painetta tehokkaammin kuin brimonidiinin (4,3 mmHg) (P < 0,001).

Kommentti: Lääkeaineiden välillä ei ollut eroa 6 ja 9 kuukauden kohdalla 2 tuntia annostelusta. Keskeyttäneiden määrä oli brimonidiiniryhmässä korkea (44 %) verrattuna timololiin (22 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Schuman JS, Horwitz B, Choplin NT ym. A 1-year study of brimonidine twice daily in glaucoma and ocular hypertension. A controlled, randomized, multicenter clinical trial. Chronic Brimonidine Study Group. Arch Ophthalmol 1997;115:847-52 «PMID: 9230823»PubMed
  2. LeBlanc RP. Twelve-month results of an ongoing randomized trial comparing brimonidine tartrate 0.2% and timolol 0.5% given twice daily in patients with glaucoma or ocular hypertension. Brimonidine Study Group 2. Ophthalmology 1998;105:1960-7 «PMID: 9787370»PubMed
  3. Katz LJ. Brimonidine tartrate 0.2% twice daily vs timolol 0.5% twice daily: 1-year results in glaucoma patients. Brimonidine Study Group. Am J Ophthalmol 1999;127:20-6 «PMID: 9932994»PubMed