Takaisin

Ergonomiainterventiot rannekanavaoireyhtymän ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
18.4.2013

Näytön aste: D

Terveisiin työntekijöihin kohdistettujen ergonomiainterventioiden (näppäimistön, hiiren ja rannetuen parantaminen, työpisteiden ja menetelmien parantaminen tai työjärjestelyt) vaikutuksista rannekanavaoireyhtymän ilmaantuvuuteen ei ole luotettavaa, vertaileviin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

Systemoituun katsaukseen «Lincoln AE, Vernick JS, Ogaitis S ym. Intervention...»1 koottiin 24 tutkimusta, joista suurin osa oli laboratoriotutkimuksia. Mukana oli kuitenkin myös kolme kontrolloitua hoitokoetta, joista yksi satunnaistettu. Monissa tutkimuksissa oli huomattavia menetelmällisiä heikkouksia, jotka heikentävät mahdollisuuksia tehdä johtopäätöksiä tuloksista.

Joissakin tutkimuksissa oli näyttöä, että useammasta osasta koostuvat ergonomiainterventiot, erityisnäppäimistöt ja työkalujen erityismuotoilu saattavat olla hyödyllisiä, mutta kuitenkaan suoraa näyttöä vaikutuksista rannekanavaoireyhtymän ilmaantuvuuteen ei saatu.

Kirjoittajien johtopäätös on, että laadukkaita vertailevia tutkimuksia aiheesta edelleen tarvitaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Lincoln AE, Vernick JS, Ogaitis S ym. Interventions for the primary prevention of work-related carpal tunnel syndrome. Am J Prev Med 2000;18:37-50 «PMID: 10793280»PubMed