Takaisin

Ergonomiset ja fysioterapeuttiset hoitomuodot yläraajan rasitussairauksien hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
18.4.2013

Näytön aste: D

Konservatiivisten hoitomuotojen (ergonomia ja lastahoidot, tauotus, manuaaliset hoitomuodot, rentoutus ja biofeedback) vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa näyttöä vertailevista tutkimuksista yläraajan rasitussairauksien hoidossa.

Yläraajan, olkapään ja niskan kiputilojen ergonomisten ja fysioterapeuttisten hoitojen vaikuttavuutta on selvitetty Cochrane-katsauksessa «Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM ym. Ergo...»1, «»1 ja sen päivityksessä «Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM ym. Exer...»2, joka sisälsi 29 julkaisua 27 tutkimuksesta, joista 10 liittyi yläraajasairauksiin. Kahdeksan julkaisua arvioitiin heikkotasoisiksi, joiden laatu asteikolla 0–9 vaihteli välillä 1–4. Tutkittuja interventioita olivat ergonomia ja lastahoidot, tauotus, manuaaliset hoitomuodot, rentoutus ja biofeedback ja tulosmuuttujina kroonisen rasitussairauden lievittyminen.

Jonkin verran näyttöä on kuormitusta vähentävistä näppäimistöistä ja erityislastoista rannekanavaoireyhtymän hoidossa; tosin on huomattava, että näissä tutkimuksissa potilaat olivat muita tutkimuksia selvästi vähemmän kroonisia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM ym. Ergonomic and physiotherapeutic interventions for treating work-related complaints of the arm, neck or shoulder in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD003471 «PMID: 16856010»PubMed
  2. Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM ym. Exercise proves effective in a systematic review of work-related complaints of the arm, neck, or shoulder. J Clin Epidemiol 2007;60:110-7 «PMID: 17208116»PubMed