Takaisin

Paikallisesti käytetyt tulehduskipulääkkeet (NSAID) epikondyliittikivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Päivi Linnanen
18.4.2013

Näytön aste: B

Paikalliset tulehduskipulääkkeet (NSAID) näyttävät lyhytaikaisesti lievittävän epikondyliittikipua haittojen jäädessä vähäisiksi.

Cochrane-katsauksessa «Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Non-steroida...»1, «»1 oli mukana yhteensä 14 tutkimusta ja yli 700 potilasta. Tutkimuksissa verrattiin suun kautta annosteltavaa tai paikallisesti iholle levitettävää tulehduskipulääkettä lumevalmisteeseen tai steroidiruiskeeseen.

Kuudessa tutkimuksessa, joissa paikallisesti iholle levitettävää tulehduskipulääkettä verrattiin lumelääkkeeseen, seuranta-aika oli 2–4 viikkoa. Paikallista tulehduskipulääkettä saaneet olivat vähemmän kivuliaita (kipu-VAS keskiarvo 1,9 pistettä pienempi kipujanalla kuin lumeryhmässä, luottamusväli -2,54 – -1,21) ja tyytyväisempiä (tyytyväisyyden riskisuhde 0,39, luottamusväli 0,23–0,66) kuin lumevalmistetta käyttäneet. Paikallisesti iholle levitettävillä tulehduskipulääkkeillä ei ollut keskenään merkittävää tehoeroa. Eniten tutkimuksissa käytettiin diklofenaakkivalmisteita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD003686 «PMID: 12076503»PubMed