Takaisin

Paikallinen kortikosteroidiruiske napsusormen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
19.4.2013

Näytön aste: C

Paikallinen kortikosteroidiruiske saattaa johtaa oireettomuuteen napsusormen hoidossa useammin kuin pelkkä puudutehoito.

Murphyn tutkimuksessa «Murphy D, Failla JM, Koniuch MP. Steroid versus pl...»1 verrattiin kortisonipuuduteinjektiota pelkkään puudutteeseen stenosoivan fleksoritenosynoviitin (napsusormi) hoidossa. 24 potilasta satunnaistettiin sairaalan poliklinikalla saamaan joko kortisonipuudutetta (14 potilasta, § ml kortisonia + 3 ml lidokaiinia) tai pelkkä puudutetta (10 potilasta, 4 ml lidokaiinia) jännetuppeen. Steroidiryhmässä oli 6 peukaloa, 2 keskisormea ja 6 nimetöntä, puuduteryhmässä vastaavasti 2 peukaloa, 3 keskisormea ja 5 nimetöntä.

Sisäänottoperusteet: tyypilliset oireet, ievä (= palpoitavissa), keskivaikea (palpoitavissa ja kipeä) ja vaikea (palpoitavissa, nähtävissä ja kivulias). Röntgenkuvissa ei artroosia.

Poissulkuperusteet: reuma, diabetes, jännevamma, aiempi kortikosteroidiruiske.

Hoitotulos arvioitiin 0, 3 ja 16 viikon kohdalla. Hoitotulos oli hyvä, jos oireeton. Kolmen ja 16 viikon kohdalla kortikosteroidiruiskeen saaneista 9/14 (64 %) oli oireettomia verrattuna 2/10 (20 %) puuduteinjektion saaneeseen: ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ei keskeyttäneitä.

Haittavaikutukset: ei kuvattu. Mainitaan, ettei komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Hyvin tehty, pieni aineisto, sisäinen validiteetti 9/11.

Kirjallisuutta

  1. Murphy D, Failla JM, Koniuch MP. Steroid versus placebo injection for trigger finger. J Hand Surg Am 1995;20:628-31 «PMID: 7594291»PubMed