Takaisin

Paikallinen kortikosteroidiruiske De Quervainin taudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jaro Karppinen
19.4.2013

Näytön aste: B

Paikallisella kortikosteroidiruiskeella kipuoireet näyttävät lievittyvän de Quervainin tenosynoviitissa. Vakavat komplikaatiot lienevät harvinaisia.

Cochrane-katsauksessa «Peters-Veluthamaningal C, van der Windt DA, Winter...»1 löydettiin vain yksi kriteerit täyttävä satunnaistettu tutkimus «Avci S, Yilmaz C, Sayli U. Comparison of nonsurgic...»2, jossa oli tutkittu steroidiruiskeen vaikutusta raskauden ja imetyksen aikaiseen de Quervainin tenosynoviittiin. Tutkimukseen otettiin mukaan 19 naista, joilla Finkelsteinin testi oli positiivinen ja jotka satunnaistettiin joko käyttämään lastaa päivisin tai saamaan steroidiruiske (10 mg metyyliprednisolonia 0,5-prosenttisessa bupivakaiinissa) jännetuppeen.

Steroidiruiske auttoi täydellisesti kipuun kaikilla tutkituilla 1–6 päivän kohdalla, kun lastahoitoryhmässä kukaan potilaista ei saanut täydellistä kivun lievitystä. Steroidiryhmässä yksi potilas kipeytyi uudelleen 5 kuukauden kohdalla, mutta toinen steroidiruiske auttoi tilanteeseen. Yksikään tutkituista potilaista ei tarvinnut leikkaushoitoa eikä steroidiruiskeisiin liittynyt komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Katsauksen jälkeen on julkaistu yksi satunnaistettu tutkimus «Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH ...»3, jossa verrattiin 1–2 yleislääkärin antamaa injektiota steroidia (10 mg triamsinolonia) keittosuola-injektioon 21 potilaalla.

Steroidiryhmässä oli viikon kohdalla merkittävästi parempi hoitovaste, vähäisempi paikallinen kipu ja parempi potilastyytyväisyys, mutta käden toiminnassa ei ollut eroa. Absoluuttinen riskin vähenemä steroidiruiskeella oli 0,55 (95 % luottamusväli 0,34–0,76) ja NNT oli 2. Steroidihoidon vaste säilyi hyvänä vuoden seurannassa. Steroidiruiskeisiin ei liittynyt merkittäviä komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Peters-Veluthamaningal C, van der Windt DA, Winters JC ym. Corticosteroid injection for de Quervain's tenosynovitis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD005616 «PMID: 19588376»PubMed
  2. Avci S, Yilmaz C, Sayli U. Comparison of nonsurgical treatment measures for de Quervain's disease of pregnancy and lactation. J Hand Surg Am 2002;27:322-4 «PMID: 11901392»PubMed
  3. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH ym. Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for de Quervain's tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskelet Disord 2009;10:131 «PMID: 19860883»PubMed