Takaisin

Suun kautta otetut tulehduskipulääkkeet (NSAID) epikondyliittikivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
19.4.2013

Näytön aste: C

Suun kautta otetuista tulehduskipulääkkeet (NSAID) saattavat lyhytaikaisesti lievittää epikondyliittikipua, mutta tulokset ovat ristiriitaisia, ja mahasuolikanavan haittavaikutukset lienevät yleisiä.

Cochrane-katsaukseen «Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Non-steroida...»1, «»1 sisältyi kaksi satunnaistettua hoitokoetta, joissa vertailtiin suun kautta otettua tulehduskipulääkettä lumelääkkeeseen epikondyliitin hoidossa. Tulokset olivat ristiriitaisia: neljän viikon hoidon aikana toisessa tutkimuksessa kipu väheni (VAS -13,9, luottamusväli -23,2 – -4,6 sadan pisteen asteikolla). Toisessa tutkimuksessa verrattiin naprokseenia lumelääkkeeseen. Kipuasteikolla ei todettu hoidoissa eroja 1, 6 tai 12 kuukauden kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ainoastaan toisessa tutkimuksessa todettiin varsin vähäinen kivunlievitys. Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset (mahaärsytys ja mahdolliset kardiovaskulaariset haitat) saattavat olla hyötyjä suuremmat epikondyliitin hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD003686 «PMID: 12076503»PubMed