Takaisin

Toiminnalliset tuet tenniskyynärpään hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
19.4.2013

Näytön aste: D

Toiminnallisten tukien (kuten tenniskyynärpääsidoksen) vaikuttavuudesta epikondyliitin hoidossa ei ole luotettavaa näyttöä vertailevista tutkimuksista.

Cochrane-katsaukseen «Struijs PA, Smidt N, Arola H ym. Orthotic devices ...»1, «»1 etsittiin kaikki kontrolloidut kokeet, joissa tutkittiin toiminnallisten tukien (lastat, sidokset ja kyynärpäätuet) vaikutuksia tenniskyynärpään hoidossa. Toiminnallisia tukia verrattiin kortikosteroidiruiskeeseen tai tulehduskipulääkevoiteeseen sekä fysioterapiaan. Katsaukseen löytyi 5 tutkimusta, joissa oli 34–84 potilasta (vertailuryhmien koot olivat 7–49 potilasta)

Tutkimuksissa ei voitu osoittaa toiminnallisten tukien vaikuttavan kipuun, puristusvoimaan tai potilastyytyväisyyteen tavanomaista hoitoa paremmin. Erilaisten toiminnallisten tukien välille ei vertailuissa syntynyt tilastollisesti merkitseviä eroja, tosin pienet tutkimusaineistot estävät johtopäätöksiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Neljässä tutkimuksessa epikondyliitin vaikeusasteesta ei ollut tietoa. Yhdessä tutkimuksessa puolet lieviä ja puolet kohtalaisen vaikeita epikondyliittejä.

Cochrane-katsauksen jälkeen on julkaistu yksi satunnaistettu vaihtovuoroinen tutkimus «Faes M, van den Akker B, de Lint JA ym. Dynamic ex...»2, jossa 66 epikondyliittipotilasta satunnaistettiin joko dynaamisen rannelastahoidon ryhmään tai ei-lastoitukseen. Lastan tarkoituksena oli vähentää ranteen ojentajien lihasaktiviteettia. Tutkittavat rekrytoitiin lehti-ilmoituksen avulla. Tutkimus ei ollut sokkoutettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Yhden tutkimuksen perusteella on vaikea arvioida, missä määrin kyseisellä dynaamisella rannelastalla olisi vaikuttavuutta työperäisten epikondyliittien hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Struijs PA, Smidt N, Arola H ym. Orthotic devices for the treatment of tennis elbow. Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD001821 «PMID: 11869609»PubMed
  2. Faes M, van den Akker B, de Lint JA ym. Dynamic extensor brace for lateral epicondylitis. Clin Orthop Relat Res 2006;442:149-57 «PMID: 16394754»PubMed