Takaisin

Lastoitus rannekanavaoireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
22.4.2013

Näytön aste: B

Lastoitus näyttää vähentävän rannekanavaoireyhtymän oireita ja parantavan toimintakykyä.

Lastoituksen vaikuttavuutta rannekanavaoireyhtymän hoidossa on selvitetty Cochrane-katsauksessa «O'Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surg...»1, «»1. Yhteenveto tutkimuksista on, että lastoitus vähentää VAS-janalla mitattua kipua noin yhdellä yksiköllä asteikolla (0–10) (WMD -1,07; 95 % luottamusväli -1,29 – 0,85) ja parantaa 8-osaisella kyselyllä mitattua toimintakykyä lyhytaikaisessa seurannassa noin puolella yksiköllä (WMD -0,55; 95 % luottamusväli -0,82 – -0,28).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. O'Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD003219 «PMID: 12535461»PubMed