Takaisin

Napsusormen leikkaustekniikka: avoin vai neulan avulla ihon läpi tehtävä tekniikka

Näytönastekatsaukset
Eero Waris
22.4.2013

Näytön aste: B

Neulan avulla ihon läpi tehtävä napsusormen vapautustekniikka näyttää vaikuttavan kipuun ja työhön paluuseen yhtä hyvin kuin avoin leikkaustekniikka.

Sormen koukistajajänteen stenosoivan tendovagiitin eli napsusormen kirurgisena hoitona on sormen A1 pulleyn halkaisu. Perinteisesti kirurginen A1 pulleyn halkaisu tehdään avoimena toimenpiteenä. Vaihtoehtoisina kirurgisina menetelminä on kuvattu erilaisia mini-invasiivisia ja ihon läpi tehtäviä halkaisutekniikoita.

Gilberts ym. (2001) vertailivat satunnaistetussa hoitokokeessa «Gilberts EC, Beekman WH, Stevens HJ ym. Prospectiv...»1 avoimen ja neulan avulla ihon läpi tehtävän leikkaustekniikan vaikutuksia hoitotuloksiin napsusormen hoidossa. Tutkimukseen otettiin mukaan 96 potilasta (100 sormea). Suurimmalla osalla oireiden kesto oli ollut 6–12 kuukautta. Potilaiden ikä oli keskimäärin 60 vuotta. Tärkein tulosmuuttuja oli hoidon tulos kahden kuukauden kuluttua.

Neulatekniikan ryhmässä kaikki potilaat toipuivat kahden kuukauden kuluessa, avoimen leikkaustavan ryhmässä yksi potilas sai jännettä kurovan arpimuutoksen. Leikkauksenjälkeisen kivun kesto oli 5,7 päivää avoimen leikkaustavan ryhmässä ja 3,1 päivää neulatekniikan ryhmässä. Töihin paluu tapahtui ryhmissä keskimäärin 7,5 ja 3,9 päivän jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sato ym. (2011) vertailivat satunnaistetussa tutkimuksessa «Sato ES, Gomes Dos Santos JB, Belloti JC ym. Treat...»2 kortisonipistoksen, avoimen ja neulan avulla ihon läpi tehtävän leikkaustekniikan vaikutusta hoitotuloksiin napsusormen hoidossa. Tutkimukseen otettiin mukaan 137 potilasta (150 sormea). Potilaiden keskimääräinen ikä oli 55-vuotta. Tärkein tulosmuuttuja oli hoidon tulos 6 kuukauden kohdalla.

Sekä avoimen että ihon läpi tehtävän napsusormen vapautuksen jälkeen kaikki potilaat toipuivat. Komplikaatioita ei ollut kummassakaan leikkausryhmässä. Kuukauteen asti leikkauksesta kipuoireita oli enemmän avoimen toimenpiteen ryhmässä, mutta tämän jälkeen kivussa ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gilberts EC, Beekman WH, Stevens HJ ym. Prospective randomized trial of open versus percutaneous surgery for trigger digits. J Hand Surg Am 2001;26:497-500 «PMID: 11418913»PubMed
  2. Sato ES, Gomes Dos Santos JB, Belloti JC ym. Treatment of trigger finger: randomized clinical trial comparing the methods of corticosteroid injection, percutaneous release and open surgery. Rheumatology (Oxford) 2012;51:93-9 «PMID: 22039269»PubMed