Takaisin

Rannekanavaoireyhtymän leikkaustekniikoista: transversaaliligamentin avaus vs pidennys

Näytönastekatsaukset
Eero Waris
22.4.2013

Näytön aste: C

Transversaaliligamentin pidentäminen ei vähentäne kipua eikä parantane toiminnallista tulosta verrattuna tavalliseen avausleikkaukseen.

Tutkimus «Dias JJ, Bhowal B, Wildin CJ ym. Carpal tunnel dec...»1

Tutkimusaika: 1999–2001

Tutkimuspaikka: Leicester, Englanti

Tutkimustyyppi: RCT

Potilaat: 26 potilasta, joilla bilateraalinen CTS. Ikä 56 (23–84 vuotta), 19 naista ja 7 miestä.

Satunnaistaminen: leikkaushetkellä tehty satunnaistaminen, joka salattiin potilaalta ja kontrollikäynneillä tulosta arvioineelta lääkäriltä. Satunnaistaminen ja allokointi oli luotettavaa. Interventio: tavallinen avoin karpaalikanavan avaus tai Simonellin tekniikka transversaaliligamentin pidentämiseksi

Tulosmittari: pilarikipu ja Levine-score, sekundaarisina puristusvoima, liikelaajuus.

Tulos: ryhmien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja minkään tulosmittarin suhteen. Työhön paluuta ei arvioitu, koska tutkimukseen otettiin mukaan vain potilaat, joilla oli bilateraalinen CTS. Komplikaatioita ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dias JJ, Bhowal B, Wildin CJ ym. Carpal tunnel decompression. Is lengthening of the flexor retinaculum better than simple division? J Hand Surg Br 2004;29:271-6 «PMID: 15142699»PubMed