Takaisin

Postrandiaalisen glukoosin hoito tyypin 2 diabeteksessa pikainsuliinianalogeilla (joko basaali-bolus tai sekoiteinsuliineilla)

Näytönastekatsaukset
Juha Saltevo
14.5.2013

Näytön aste: A

Pikainsuliinien käyttö joko basaali-bolus tai sekoiteinsuliineilla johtaa parempaan glukoositasapainoon kuin basaali-insuliinin ja tablettihoidon kombinaatio 2 tyypin diabeteksessa.

Japanilaisessa satunnaistetussa, prospektiivisessa Kumamoto-tutkimuksessa «Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E ym. Intensive insul...»1 hoidettiin japanilaisia tyypin 2 diabetesta (n = 100) sairastavaa potilasta keskimäärin 6 vuotta joko monipistoshoidolla (NPH-insuliini + lyhytvaikutteinen, ei pikainsuliini) tai perinteisellä insuliinihoidolla. HbA1c:n keskiarvo oli monipistosryhmässä 7,1 % verrattuna konservatiivisesti hoidetun ryhmän 9,4 %:iin. Potilaiden BMI oli tyypin 2 diabeteksessa matala, keskimäärin 20–22, ikähaitari 40–50 vuotta, eikä heillä ollut yleensä lipidihäiriöitä. Makrovaskulaaritapahtumia oli molemmissa ryhmissä niin vähän, ettei tilastollinen analyysi ollut mahdollinen.

Mikrovaskulaaritapahtumat pienenivät huomattavasti: retinopatian ilmaantuminen väheni 76 %, retinopatian vaikeutuminen 56 %, mikroalbuminurian 57 % ja albuminurian ilmaantuminen 100 %, ja myös hermojen johtumisnopeudet paranivat monipistoshoidolla. Myöhemmin tehty kustannusanalyysi osoitti hoidon olevan myös taloudellisesti tehokasta yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tässä Halimin ym. tekemässä meta-analyysissä «Halimi S, Raskin P, Liebl A ym. Efficacy of biphas...»2 käytiin läpi kaikki tyypin 2 diabetesta koskevat hoitotutkimukset, joissa käytettiin 30 % aspart-insuliinia + 70 % NPH:ta (protaphan Novo Nordisk) ja jotka oli julkaistu ennen helmikuuta 2005 (yhteensä 21 tutkimusta).

Sekoiteinsuliini ennen aamupalaa ja päivällistä otettuna johtaa parempaan glukoositasoon kuin NPH kaksi kertaa päivässä, glargiini-insuliini kerran päivässä tai sekoiteinsuliinit, joissa aspart-insuliinin tilalla oli lyhytvaikutteinen perinteinen insuliini. Tasapainon parantuminen johtui paremmasta postprandiaalisen glukoosipitoisuuden pienenemisestä. Tällä sekoiteinsuliinihoidolla oli vakavia hypoja yhtä paljon kuin muissa hoitomuodoissa. Glargiiniin verrattuna nähtiin vähän enemmän lieviä hypoja. Painon nousussa ei ollut selkeää eroa kumpaankaan suuntaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Initiate-tutkimuksessa «Raskin P, Allen E, Hollander P ym. Initiating insu...»3 vertailtiin iltaisin annosteltavan glargiini-insuliinin tehoa kaksi kertaa päivässä annettavaan aspart- 30 % + NPH 70 % -sekoiteinsuliiniin. Kohderyhmänä olivat metformiinia yksinään tai yhdessä muiden oraalisten lääkkeiden kanssa huonossa tasapainossa (HbA1c > 8 %) käyttävät tyypin 2 diabeetikot (n = 209). Tutkimuksen kesto oli 28 viikkoa, ja kyseessä oli satunnaistettu, avoin tutkimus.

HbA1c-taso oli tutkimuksen lopussa sekoiteinsuliiniryhmän eduksi 6,9 % vs 7,4 %, p < 0,01. HbA1c:n lasku oli selvästi suurempi sekoiteinsuliinilla kuin glargiinilla (-3,13 % vs -2,6 %, p < 0,05) erityisesti ryhmässä, jonka lähtö-HbA1c oli > 8,5 %. Lieviä hypoja oli glargiinilla vähemmän (0,7 episodia/hoitovuosi vs. sekoiteinsuliini 3,4 episodia/vuosi, p < 0,05). Painon nousu oli matalampaan HbA1c-tasoon päässeessä sekoiteinsuliiniryhmässä suurempi (5,4 kg vs 3,5 kg).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä ns. observationaalisessa 1-2-3 tutkimuksessa «Garber AJ, Wahlen J, Wahl T ym. Attainment of glyc...»4 katsottiin aspart- 30 % + NPH 70 % sekoiteinsuliinin tehoa 100:lla tyypin 2 diabeetikolla, joiden tasapaino oli huono (HbA1c 7,5–10 %). Potilaiden hoitona oli joko tabletit yksin tai iltainsuliinin kanssa. Edeltävä insuliini lopetettiin, tabletteja jatkettiin. Ensin aloitettiin yksi pistos ennen päivällistä, ja se titrattiin aamuglukoosien mukaan. 16 viikon kuluttua, jos HbA1c oli yli 6,5 % lisättiin pistos ennen aamupalaa ja jos tavoitteisiin ei päästy vieläkään, niin viikolla 32 lisättiin vielä kolmas sekoiteinsuliini ennen lounasta.

1 pistoksella 21 % pääsi < 6,5 % HbA1c-tavoitteeseen ja 41 % alle 7 %. Kahdella pistoksella 52 % tavoitteeseen alle 6,5 % ja 70 % alle 7 %. Kolmella pistoksella vastaavasti 60 % ja 77 %. Vakavia hypoja oli 7 potilaalla, ei vakavia yöhypoja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhteensä 132 tyypin 2 diabeetikkoa, joiden HbA1c oli tableteilla (ei insuliinihoitoa käytössä) keskimäärin 8,1 %, satunnaistettiin saamaan aspart-insuliinia joko pumpulla tai monipistoshoidon osana yhdessä NPH-insuliinin kanssa «Raskin P, Bode BW, Marks JB ym. Continuous subcuta...»5. Tutkimuksen kesto oli 24 viikkoa.

HbA1c-lasku oli sama 0,5–0,6 % molemmissa ryhmissä (NS). Hypoissa ei eroja. Molemmat hoidot toimivat siis myös tyypin 2 diabeteksessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yli 60-vuotiaita tyypin 2 diabetesta sairastavia potilaita, jotka olivat tableteilla ja vähintään yhdellä insuliinipistoksella, satunnaistettiin saamaan joko pumpulla lisproinsuliinia tai monipistoshoitoon, jossa perusinsuliinina glargiini ja ruokailuinsuliinina lispro «Herman WH, Ilag LL, Johnson SL ym. A clinical tria...»6. Lähtö-HbA1c 8,2 %.

Tasapaino parani merkittävästi molemmissa ryhmissä: pumppuhoidossa HbA1c oli 6,6 % ja monipistoshoidossa 6,4 % (NS). Ei eroja hypoissa tai painonnousussa. Tutkimuksen kesto 12 kuukautta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Aktiivisempi postprandiaaliseen verenglukoosin nousuun pureutuva hoito nykyisillä pikainsuliineilla johtaa parempaan glukoositasapainoon kuin perinteinen iltainsuliini-tablettiyhdistelmä. Hoito voidaan toteuttaa valmiilla sekoiteinsuliineilla tai klassisena monipistos- tai pumppuhoitona, joka tosin on kallein vaihtoehto.

Kirjallisuutta

 1. Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E ym. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Res Clin Pract 1995;28:103-17 «PMID: 7587918»PubMed
 2. Halimi S, Raskin P, Liebl A ym. Efficacy of biphasic insulin aspart in patients with type 2 diabetes. Clin Ther 2005;27 Suppl B:S57-74 «PMID: 16519038»PubMed
 3. Raskin P, Allen E, Hollander P ym. Initiating insulin therapy in type 2 Diabetes: a comparison of biphasic and basal insulin analogs. Diabetes Care 2005;28:260-5 «PMID: 15677776»PubMed
 4. Garber AJ, Wahlen J, Wahl T ym. Attainment of glycaemic goals in type 2 diabetes with once-, twice-, or thrice-daily dosing with biphasic insulin aspart 70/30 (The 1-2-3 study). Diabetes Obes Metab 2006;8:58-66 «PMID: 16367883»PubMed
 5. Raskin P, Bode BW, Marks JB ym. Continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injection therapy are equally effective in type 2 diabetes: a randomized, parallel-group, 24-week study. Diabetes Care 2003;26:2598-603 «PMID: 12941725»PubMed
 6. Herman WH, Ilag LL, Johnson SL ym. A clinical trial of continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections in older adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2005;28:1568-73 «PMID: 15983302»PubMed