Takaisin

Metformiinin turvallisuus raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
Sirkku Tulokas
15.5.2013

Näytön aste: B

Metformiinia voitaneen käyttää turvallisesti ainakin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Metformiinilla on havaittu olevan edullinen vaikutus PCO-potilaiden infertiliteetin hoidossa. Varsin vähän on kuitenkin kiinnitetty huomiota lääkkeen turvallisuuteen raskauden aikana. Aineistot, joita on julkaistu aiemmin, ovat olleet pieniä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää onko metformiinista haittaa sikiön kehitykselle «Gilbert C, Valois M, Koren G. Pregnancy outcome af...»1. Kyseessä on meta-analyysi vuosien 1966–2004 välillä julkaistuista tutkimuksista. Lähteinä käytettiin Medline- ja Embase-tietokantoja. Tarkasteltavaksi otettiin vaikeat epämuodostumat kontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa metformiinia oli käytetty ainakin ensimmäisen trimesterin aikana, ei muita mahdollisia teratogeenisiä lääkkeitä. 8 tutkimusta vuosilta 1984–2005 täytti kriteerit, 65 jätettiin ulkopuolelle. Viittä kontrolloimatonta tutkimusta käytettiin lisäksi epämuodostumafrekvenssin laskemisessa. Analyysissä oli yhteensä 172 hoidettua potilasta ja 235 kontrollia. Diabetespotilaita näistä oli 28.

Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana käytetty metformiini ei aiheuttanut malformaatioiden lisääntymistä, OR oli 0,50 (0,15–1,60). Diabeetikkoryhmässä OR oli 0,85 (0,14–5,11), PCO-potilailla 0,33 (0,07–1,56). Vaikeiden epämuodostumien esiintyvyys metformiiniryhmässä oli 1,7 %, kontrolleilla 7,2 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuksessa oli ilmoitettu ainoastaan vaikeat kehityshäiriöt, muut raskauden komplikaatiot eivät käyneet ilmi.

Kirjallisuutta

  1. Gilbert C, Valois M, Koren G. Pregnancy outcome after first-trimester exposure to metformin: a meta-analysis. Fertil Steril 2006;86:658-63 «PMID: 16879826»PubMed