Takaisin

ACE:n estäjät raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
Sirkku Tulokas
15.5.2013

Näytön aste: A

ACE:n estäjien käyttö raskauden aikana lisää epämuodostumavaaraa.

ACE:n estäjien teratogeenisyys on aiemmin ollut epäselvä, ja lääke on esitetty vaihdettavaksi vasta raskauden tultua ilmi. Sen sijaan ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on ollut vasta-aiheista lääkkeen käyttöön liittyvän sikiön sairastavuuden takia. Raskaudenaikaisen käytön yhteydessä on todettu sikiön kasvun hidastumista, vastasyntyneen hypotensiota, munuaisten toiminnan vajavuutta, lapsiveden vähenemistä ja avoin ductus arteriosus «Quan A. Fetopathy associated with exposure to angi...»1.

Tutkijat Nashvillen ja Bostonin pediatrisissa yliopistoklinikoissa analysoivat 29 507 vastasyntyneen sairauskertomukset ajanjaksolla 1985–2000 «Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG ym. Major...»2. Diabeetikkoäitien raskaudet jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 209 vastasyntynyttä oli altistunut ACE:n estäjille ainoastaan ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, ja muille verenpainelääkkeille vain ensimmäisellä raskauskolmanneksella oli altistunut 202 vastasyntynyttä. 29 096 lasta ei missään raskauden vaiheessa ollut altistunut lääkkeille. Vaikeat epämuodostumat rekisteröitiin ja lasten terveyttä seurattiin ensimmäisen ikävuoden ajan.

Ensimmäisellä raskauskolmanneksella ACE:n estäjille altistuneilla todettiin olevan lisääntynyt riski vaikeisiin epämuodostumiin, OR 2,71 (luottamusväli 1,72–4,27) verrattuna niihin, jotka olivat altistuneet muille verenpainelääkkeille. Heidän riskisuhteensa oli 0,66 (luottamusväli 0,25–1,75). ACE:n estäjät lisäsivät erityisesti kardiovaskulaarisia epämuodostumia 3,72 (luottamusväli 1,89–7,30) ja keskushermoston epämuodostumia 4,39 (1,37–14,02).

Tutkijat eivät pidä ACE:n estäjiä turvallisina ja suosittelevat niiden välttämistä jo ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Quan A. Fetopathy associated with exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists. Early Hum Dev 2006;82:23-8 «PMID: 16427219»PubMed
  2. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG ym. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med 2006;354:2443-51 «PMID: 16760444»PubMed