Takaisin

Neuropatian muut mahdolliset riskitekijät kuin glukoositaso tyypin 2 diabeteksessa

Näytönastekatsaukset
Markku Saraheimo
16.5.2013

Näytön aste: C

Hyperglykemian ohella matala C-peptidi, insuliinihoito, tupakointi ja sairastettu sydäninfarkti saattavat nostaa diabeettisen polyneuropatian riskiä tyypin 2 diabeetikoilla.

The San Luis Valley Diabetes Study on prospektiivinen seurantatutkimus «Sands ML, Shetterly SM, Franklin GM ym. Incidence ...»1 Coloradosta vuosilta 1988–92. Tutkimukseen kuului 231 tyypin 2 diabeetikkoa, joilla ei ollut tutkimuksen alussa todettu diabeettista sensorista neuropatiaa (anamneesi, jännerefleksien tutkiminen, lämpötunnon arviointi jaloista). Seuranta-ajan keskiarvo oli 4,7 vuotta. Potilaista 164 oli espanjalaista syntyperää ja 67 ei-espanjalaista syntyperää olevia valkoisia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää distaalisen symmetrisen sensorisen neuropatian esiintyvyys ja arvioida mahdollisesti taustalla olevien riskitekijöitä merkitystä neuropatian ilmaantumiselle. Glukoositasapainon ohella oli riskitekijäanalyysiin otettu mukaan diabeteksen kesto, C-peptidi, insuliinihoito, painoindeksi, perifeerisen valtimotaudin esiintyminen, mahdollisesti sairastettu sydäninfarkti ja todettu retinopatia.

Seurannan kuluessa 66 diabeetikolle kehittyi diabeettinen sensorinen neuropatia. Syntyperältään erilaiset ryhmät jakoivat tässä pienessä tutkimuksessa neuropatian suhteen samat riskitekijät.

HbA1c:n ohella todettiin tupakoinnin ja sairastetun sydäninfarktin olevan mahdollisia itsenäisiä diabeettisen sensorisen neuropatian riskitekijöitä.

Lisäksi mahdollisiin polyneuropatian riskitekijöihin katsottiin vielä kuuluvaksi sekä matala C-peptidi että insuliinihoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Sands ML, Shetterly SM, Franklin GM ym. Incidence of distal symmetric (sensory) neuropathy in NIDDM. The San Luis Valley Diabetes Study. Diabetes Care 1997;20:322-9 «PMID: 9051381»PubMed