Takaisin

Kontaktiallergioiden yleisyys säärihaavapotilailla

Näytönastekatsaukset
Elina Heikkilä
8.1.2014

Näytön aste: B

Säärihaavapotilailla kontaktiallergiat lienevät yleisiä.

Serbiassa vuosina 2000–2002 tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Jankicevic J, Vesic S, Vukicevic J ym. Contact sen...»1 selvitettiin kontaktiallergioiden yleisyyttä yhden sairaalan potilailla. Potilaista 75:llä oli laskimohaava ja siihen liittyvä ihottuma ja 82:lla vain ihottuma (56 %:lla käsi-ihottuma, 15 %:lla kasvojen ja ylävartalon ihottuma, 12 %:lla käsien ja jalkojen, 6 %:lla alaraajojen ja 11 %:lla yleistynyt ihottuma). Muita mukaanotto- tai poissulkukriteereitä ei ilmoitettu. Alaraajahaavapotilaat olivat iäkkäämpiä kuin verrokkiryhmän potilaat (P alle 0,01).

Edellä mainituille potilaille tehtiin epikutaanitestit modifioidulla perussarjalla (43 ainetta). Vähintään yksi positiivinen reaktio todettiin 73,3 %:lla haavapotilaista ja 52,4 %:lla verrokkiryhmän potilaista (P alle 0,01). Allergia useammalle kuin yhdelle yhdisteelle todettiin 53 %:lla haavapotilaista ja 21 %:lla muista (P alle 0,01). Yleisimmät allergeenit olivat Perun balsami (21,3 % vs 3,7 %, P alle 0,001), Carba-mix (18,7 % vs 6,1 %, P alle 0,05), fusidiinihappo (17,3 % vs 0 %, P alle 0,001), kolofoni (13,3 % vs 6,1 %, P alle 0,05), paraben (12 % vs 2,4 %, P alle 0,05), kloramfenikoli (12 % vs 0 %, P alle 0,001) ja hopeanitraatti (12 % vs 3,6 %, P alle 0,05). Verrokkiväestössä nikkeliallergia oli yleisempää (4 % vs 18,3 %, P alle 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ranskassa vuosina 2001–2002 tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa «Machet L, Couhé C, Perrinaud A ym. A high prevalen...»2 kaikkien tuona aikana tutkimussairaalaan kroonisen alaraajahaavan takia tulleiden potilaiden (n = 235) potilastiedot käytiin läpi ja tutkimukseen valittiin näistä ne potilaat, joille oli ko. ajanjaksona tehty epikutaanitestit (perussarja ja mahdolliset lisäsarjat) kontaktiallergioiden selvittämiseksi (n = 106) (ryhmä A).

Verrokkiryhmiksi otettiin samassa sairaalassa vuonna 1988 epikutaanitestatut alaraajahaavapotilaat (n = 36) (ryhmä B). Ei ole tietoa, olivatko tässä mukana kaikki tuona vuonna testatut krooniset alaraajahaavapotilaat tai miten nämä potilaat valikoituivat tutkimukseen. Toiseksi verrokkiryhmäksi valittiin muun syyn kuin kroonisen haavan takia kyseiseen sairaalaan vuosina 1997–2000 tulleet potilaat (n = 526), joille oli tehty epikutaanitestit kontaktiallergiaepäilyn takia (ryhmä C). Ei ole tietoa, edustiko tämä ryhmä kaikkia tuolloin testattuja potilaita vai oliko se valikoitunut. Mukaanotto- tai poissulkukriteereitä epikutaanitestausta lukuun ottamatta ei siis ilmoitettu.

Ryhmässä A todettiin viivästynyt allergia vähintään yhdelle tutkitulle aineelle 75 %:lla, ryhmässä B 97 %:lla ja varsinaisessa verrokkiryhmässä (ryhmä C) 54,4 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Skotlannissa tehdyssä potilassarjassa «Tavadia S, Bianchi J, Dawe RS ym. Allergic contact...»3 vuosilta 1997–2001 testattiin epikutaanitestein kaikki Lanarkshiten säärihaavaklinikalle tulleet 200 uutta potilasta, joilla oli laskimoperäinen, valtimoperäinen tai sekahaava. Haavan etiologian mukaisesta jakaumasta ei ollut mainintaa eikä myöskään sairastamisajasta. Sisäänottokriteereistä klinikalle ei myöskään ollut mainintaa. 59 % potilaista oli naisia ja potilaiden keski-ikä oli 70 vuotta (vaihteluväli 34–95 vuotta). Kaikilta potilailta testattiin perus- ja antimikrobisarja sekä lisäksi sarja, joka sisälsi alueella käytettyjä alaraajahaavan paikallishoitoaineita.

Testatuista potilaista 68 %:lla todettiin viivästynyt allergia yhdelle tai useammalle testiaineelle, 51 %:lla todettiin allergiat kahdelle ja 18 %:lla kolmelle tai useammalle testiaineelle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Jankicevic J, Vesic S, Vukicevic J ym. Contact sen...»1: Pieni aineisto. Mukaanotto- ja poissulkriteerit epämääräisesti ilmaistu.

«Machet L, Couhé C, Perrinaud A ym. A high prevalen...»2: Kontaktiallergisten määrä oli todennäköisesti yliedustettuna kaikissa ryhmissä, koska testauksen syynä oli kontaktiallergiaepäily. Lisäksi kyseessä olivat sairaalaan lähetetyt haavapotilaat, joten on todennäköistä, että haavaongelma oli pitkäkestoisempi ja potilaiden tilanne kaiken kaikkiaan ongelmallisempi kuin niillä haavapotilailla, jotka hoidettiin pelkästään avohoidossa.

«Tavadia S, Bianchi J, Dawe RS ym. Allergic contact...»3: Koska kyseessä olivat sairaalaan lähetetyt krooniset alaraajahaavapotilaat, on todennäköistä, että haavaongelma oli pitkäkestoisempi ja potilaiden tilanne kaiken kaikkiaan ongelmallisempi kuin niillä haavapotilailla, jotka hoidettiin pelkästään avohoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Jankicevic J, Vesic S, Vukicevic J ym. Contact sensitivity in patients with venous leg ulcers in Serbia: comparison with contact dermatitis patients and relationship to ulcer duration. Contact Dermatitis 2008;58:32-6 «PMID: 18154556»PubMed
  2. Machet L, Couhé C, Perrinaud A ym. A high prevalence of sensitization still persists in leg ulcer patients: a retrospective series of 106 patients tested between 2001 and 2002 and a meta-analysis of 1975-2003 data. Br J Dermatol 2004;150:929-35 «PMID: 15149505»PubMed
  3. Tavadia S, Bianchi J, Dawe RS ym. Allergic contact dermatitis in venous leg ulcer patients. Contact Dermatitis 2003;48:261-5 «PMID: 12868967»PubMed