Takaisin

K-vitamiinin käyttö varfariinivaikutuksen kumoamiseen elektiivisten leikkausten yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Hannu Kokki ja Pirjo Mustonen
30.5.2014

Näytön aste: B

Jos INR on leikkausta edeltävänä päivänä 1,4–1,9, 1 mg K-vitamiinin antaminen suun kautta johtanee 90 %:lla potilaista riittävään INR-tasoon leikkauksen alkaessa.

Vuonna 2007 julkaistiin retrospektiivinen kanadalainen kohorttitutkimus «Woods K, Douketis JD, Kathirgamanathan K ym. Low-d...»1 leikkaukseen tulevista varfariinihoitoa käyttävistä potilaista. Varfariinihoito oli keskeytetty aiemmin, mutta jos INR oli leikkausta edeltävänä päivänä 1,4–1,9, potilaille (n = 43) annettiin suun kautta 1 mg K-vitamiinia. Seuraavana aamuna INR oli ≤ 1,4 91 %:lla potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Retrospektiivinen kohorttitutkimus. Jos INR on leikkausta edeltävänä päivänä 1,4–1,9, 1 mg K-vitamiinin antaminen suun kautta johtaa lähes kaikilla riittävään INR-tasoon leikkauksen alkaessa.

Kirjallisuutta

  1. Woods K, Douketis JD, Kathirgamanathan K ym. Low-dose oral vitamin K to normalize the international normalized ratio prior to surgery in patients who require temporary interruption of warfarin. J Thromb Thrombolysis 2007;24:93-7 «PMID: 17380255»PubMed