Takaisin

Kirkasvalohoito unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.12.2015

Näytön aste: C

Kirkasvalohoito saattaa auttaa pitkäaikaiseen unettomuuteen yli 50-vuotiailla.

Vuonna 2002 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Montgomery P, Dennis J. Bright light therapy for s...»1 todettiin, että ei ole kliinisiä tutkimuksia, jotka osoittaisivat kirkasvalohoidon vaikuttavuutta unihäiriöiden hoidossa yli 60-vuotiailla henkilöillä. Katsauksen laatijat hakivat kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia useista tietokannoista, mutta eivät löytäneet ainuttakaan kriteerit täyttävää tutkimusta. Vuonna 2004 laatimastaan katsauksesta «Montgomery P, Dennis J. A systematic review of non...»2 he sulkivat pois yhden kontrolloidun tutkimuksen «Murphy PJ, Campbell SS. Enhanced performance in el...»4. Kirjallisuudesta löytyy kuusi tutkimusta «Campbell SS, Dawson D, Anderson MW. Alleviation of...»3, «Suhner AG, Murphy PJ, Campbell SS. Failure of time...»5, «Kobayashi R, Fukuda N, Kohsaka M ym. Effects of br...»6, «Fukuda N, Kobayashi R, Kohsaka M ym. Effects of br...»7, «Wakamura T, Tokura H. Influence of bright light du...»8, «Kirisoglu C, Guilleminault C. Twenty minutes versu...»9, joita ei mainittu katsauksessa. Vuoden 2004 jälkeen on lisäksi julkaistu yksi tutkimus «Friedman L, Zeitzer JM, Kushida C ym. Scheduled br...»10. Tuorein systemaattinen katsaus on vuodelta 2015 «Alessi C, Vitiello MV. Insomnia (primary) in older...»11.

Kommentit

Tutkimuksen «Montgomery P, Dennis J. Bright light therapy for s...»1 laatu: ei arvioitavissa

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: ei sovellettavissa

Tutkimuksen «Montgomery P, Dennis J. A systematic review of non...»2 laatu: ei arvioitavissa

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: ei sovellettavissa

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Campbell SS, Dawson D, Anderson MW. Alleviation of...»3 verrattiin unettomuudesta kärsivillä (62‒81-vuotiailla) henkilöillä (N = 15) kirkasvalohoitoa (4 000 luksia) himmeään valoon unettomuuden hoitomuotona. Tutkittavat ottivat kirkasvalohoitoa iltaisin 2 tuntia (kello 20 ja 23 välillä) 12 päivän ajan.

Tutkimuksessa todettiin, että kirkasvalohoito vähentää yöunen katkonaisuutta tehokkaammin kuin himmeä valo. Tutkimusasetelma oli hyvä ja siinä oli asianmukainen verrokkiryhmä, mutta otoskoko oli pieni.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kontrolloimattomassa tutkimuksessa «Murphy PJ, Campbell SS. Enhanced performance in el...»4 kokeiltiin unettomuudesta kärsivillä (60‒82-vuotiailla) henkilöillä (N = 16) kirkasvalohoitoa (4 000 luksia) unettomuuden hoitomuotona. Tutkittavat ottivat kirkasvalohoitoa iltaisin 2 tuntia (kello 21‒23) 13 vuorokauden ajan, ja puolet heistä hyötyi siten, että yöunen katkonaisuus väheni. Tämän jälkeen osa tutkittavista (n = 13) satunnaistettiin jatkamaan kirkasvalon käyttöä kahdesti viikossa 3 kuukauden ajan joko kello 21‒23 tai kello 15‒17.

Kirkasvalo ylläpitohoitona vähensi yöunen katkonaisuutta. Tutkimuksen otoskoko oli pieni.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kontrolloimaton tutkimus «Suhner AG, Murphy PJ, Campbell SS. Failure of time...»5 kokeili kirkasvalohoitoa (4 000 luksia) unettomuuden hoitomuotona unettomuudesta kärsivillä (63‒84-vuotiailla) henkilöillä (N = 15). Tutkittavat ottivat kirkasvalohoitoa (4 000 luksia) iltaisin 2 tuntia (kello 20 ja 23 välillä) 11‒13 päivän ajan. Tämän jälkeen osa tutkittavista (n = 14) satunnaistettiin jatkamaan kirkasvalon käyttöä kahdesti viikossa 3 kuukauden ajan joko kello 21‒23 tai kello 15‒17.

Kirkasvalohoito ei vähentänyt yöunen katkonaisuutta, mutta se paransi yöunen laatua. Tutkimuksen otoskoko oli pieni.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sairaalassa toteutetussa kahdessa tutkimuksessa «Kobayashi R, Fukuda N, Kohsaka M ym. Effects of br...»6, «Fukuda N, Kobayashi R, Kohsaka M ym. Effects of br...»7 selvitettiin kirkasvalohoidon (8 000 luksia) vaikutusta unettomuudesta kärsivillä potilailla (N = 10, ikä 81,2 ± 8,8 vuotta). Tutkittavat oleskelivat päivittäin lounasaikaan (kello 11:30‒12:30) kirkasvalohoitohuoneessa 3 viikon ajan.

Tutkimuksissa todettiin hoidolla olevan myönteisiä vaikutuksia nukahtamisvaikeuksiin ja väsymykseen «Kobayashi R, Fukuda N, Kohsaka M ym. Effects of br...»6. Lisäksi osalla (68‒93-vuotiailla) potilaista (n = 4) yöunen katkonaisuus väheni kirkasvalohoidon aikana, ja tämä myönteinen vaikutus säilyi ainakin 3 viikkoa «Fukuda N, Kobayashi R, Kohsaka M ym. Effects of br...»7. Näissä kahdessa tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää ja otoskoot olivat pieniä, joten tuloksia ei voida pitää luotettavina.

«Kobayashi R, Fukuda N, Kohsaka M ym. Effects of br...»6:

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

«Fukuda N, Kobayashi R, Kohsaka M ym. Effects of br...»7:

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kontrolloimattomassa tutkimuksessa «Wakamura T, Tokura H. Influence of bright light du...»8 kokeiltiin laitoshoidossa olevilla (57‒77-vuotiailla) henkilöillä (N = 7) päiväaikaisen kirkasvalohoidon (3 000 luksia) vaikutusta unettomuuteen. Tutkittavat saivat vuoteessaan maaten kirkasvalohoitoa 5 tuntia (kello 10‒15) päivässä 1 viikon ajan.

Kirkasvalohoidon jälkeen yöuni oli levollisempaa. Tutkimuksen otoskoko oli pieni, ja ilman verrokkiryhmää päätelmät hoidon vaikuttavuudesta ovat epäluotettavia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Kirisoglu C, Guilleminault C. Twenty minutes versu...»9 verrattiin 20 minuutin kestoista kirkasvalohoitoa (10 000 luksia) 45 minuuttia kestävään hoitoon unettomuudesta kärsivillä (61‒74-vuotiailla) henkilöillä (N = 30). Tutkittavat ottivat kirkasvalohoitoa kotonaan aamuisin heti herättyään 60 päivän ajan. Tutkimuksessa todettiin, että 45 minuuttia kestävä hoito johtaa merkittävämpään hoitovasteeseen unen laadun ja määrän suhteen kuin 20 minuuttia kestävä hoito. Tutkimusasetelma oli hyvä, ja tutkimuksessa oli asianmukainen verrokkiryhmä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Friedman L, Zeitzer JM, Kushida C ym. Scheduled br...»10 verrattiin unettomuudesta kärsivillä (54‒78-vuotiailla) henkilöillä (N = 51) 45 minuutin kestoista kirkasvalohoitoa (4 000 luksia) himmeään valoon unettomuuden hoitomuotona. Tutkittavat ottivat kirkasvalohoitoa kotonaan 3 kuukauden ajan joko aamuisin 15 minuutin kuluttua heräämisestään tai iltaisin 1 tunti ennen nukkumaanmenoaan. Himmeän valon ottoajat olivat samat.

Tutkimuksessa todettiin, että aamulla kirkasvalohoito lievitti tehokkaammin unettomuusoireita kuin himmeä valo. Tutkimusasetelma oli hyvä, ja tutkimuksessa oli asianmukainen verrokkiryhmä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattista katsausta «Alessi C, Vitiello MV. Insomnia (primary) in older...»11 varten haettiin useasta tietokannasta julkaisut primaarin unettomuuden lääkkeettömistä hoidoista 60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla potilailla. Tässä katsauksessa todettiin, että aiemmassa systemaattisessa katsauksessa ei ollut satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, ja analysoitiin yhden tutkimuksen «Friedman L, Zeitzer JM, Kushida C ym. Scheduled br...»10 Päätelmänä oli, että näyttö yli 60-vuotiaille annetun kirkasvalon tehosta primaarin unettomuuden hoidossa on vielä riittämätön.

Kommentit

Valo on voimakas kehon sisäisen kellon muodostavien hermosolujen toiminnan tahdistin. Valoisan ja pimeän vaihtelut ovat niille luonnollinen aikamerkki. Hoito silmille näkyvällä valolla lienee tehokas keino viivästyneen tai aikaistuneen unijakson ja niistä mahdollisesti johtuvan unettomuuden hoidossa «Chesson AL Jr, Littner M, Davila D ym. Practice pa...»12. Se saattaa olla tehokas keino myös kolmivuorotyöstä tai aikaerosta johtuvaan unettomuuteen, mutta vaatii tällöin onnistuakseen täsmällistä ajoitusta. Hoitovalo voi aiheuttaa pahoinvoinnin tunnetta. Ennen hoidon aloittamista suositellaan silmälääkärin tutkimusta, etenkin jos potilaalla on jo todettu silmäsairaus tai silmille haittaa aiheuttava perussairaus.

Hoito silmille näkyvällä valolla edellyttää suunnittelua hoidon ajoituksen ja keston sekä valoisan ja pimeän vaihtelun osalta. Silmien kautta valo saattaa olla tehokas pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa yli 50-vuotiailla henkilöillä, etenkin jos kirkasvaloa otetaan säännöllisesti aamuisin 45 minuuttia. Lisää tutkimustietoa tästä kuitenkin tarvitaan.

Kirkasvalohoidon vaikutuksesta unettomuuden hoitoon ei löydy kotimaassa toteutettuja tutkimustuloksia.

Kirjallisuutta

 1. Montgomery P, Dennis J. Bright light therapy for sleep problems in adults aged 60+. Cochrane Database Syst Rev 2002;: «»1 «PMID: 12076478»PubMed
 2. Montgomery P, Dennis J. A systematic review of non-pharmacological therapies for sleep problems in later life. Sleep Med Rev 2004;8:47-62 «PMID: 15062210»PubMed
 3. Campbell SS, Dawson D, Anderson MW. Alleviation of sleep maintenance insomnia with timed exposure to bright light. J Am Geriatr Soc 1993;41:829-36 «PMID: 8340561»PubMed
 4. Murphy PJ, Campbell SS. Enhanced performance in elderly subjects following bright light treatment of sleep maintenance insomnia. J Sleep Res 1996;5:165-72 «PMID: 8956206»PubMed
 5. Suhner AG, Murphy PJ, Campbell SS. Failure of timed bright light exposure to alleviate age-related sleep maintenance insomnia. J Am Geriatr Soc 2002;50:617-23 «PMID: 11982660»PubMed
 6. Kobayashi R, Fukuda N, Kohsaka M ym. Effects of bright light at lunchtime on sleep of patients in a geriatric hospital I. Psychiatry Clin Neurosci 2001;55:287-9 «PMID: 11422879»PubMed
 7. Fukuda N, Kobayashi R, Kohsaka M ym. Effects of bright light at lunchtime on sleep in patients in a geriatric hospital II. Psychiatry Clin Neurosci 2001;55:291-3 «PMID: 11422880»PubMed
 8. Wakamura T, Tokura H. Influence of bright light during daytime on sleep parameters in hospitalized elderly patients. J Physiol Anthropol Appl Human Sci 2001;20:345-51 «PMID: 11840687»PubMed
 9. Kirisoglu C, Guilleminault C. Twenty minutes versus forty-five minutes morning bright light treatment on sleep onset insomnia in elderly subjects. J Psychosom Res 2004;56:537-42 «PMID: 15172210»PubMed
 10. Friedman L, Zeitzer JM, Kushida C ym. Scheduled bright light for treatment of insomnia in older adults. J Am Geriatr Soc 2009;57:441-52 «PMID: 19187411»PubMed
 11. Alessi C, Vitiello MV. Insomnia (primary) in older people: non-drug treatments. BMJ Clin Evid 2015;2015: «PMID: 25968443»PubMed
 12. Chesson AL Jr, Littner M, Davila D ym. Practice parameters for the use of light therapy in the treatment of sleep disorders. Standards of Practice Committee, American Academy of Sleep Medicine. Sleep 1999;22:641-60 «PMID: 10450599»PubMed