Takaisin

Pienet doksepiiniannokset unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Markku Partinen
16.1.2020

Näytön aste: A

Pieni annos doksepiinia (3–6 mg) on tehokas lääke yli kolme kuukautta kestäneen unettomuuden hoidossa.

Roth työtovereineen tutki «Roth T, Rogowski R, Hull S ym. Efficacy and safety...»1 pienten doksepiiniannosten (1, 3 ja 6 mg) tehoa unettomuuden hoidossa 18–64-vuotiailla aikuisilla. Vaihtovuoroiseen kaksoissokkokokeeseen osallistui 67 potilasta. Lääkkeen tehoa mitattiin objektiivisesti unipolygrafialla.

Nukahtamisviive ja unen pituus paranivat tilastollisesti merkitsevästi kaikilla kolmella annoksella. Unen tehokkuus unen viimeisen kolmanneksen aikana parani tilastollisesti merkitsevästi 3 ja 6 mg:n annoksilla. Tutkijat selvittivät myös pienten doksepiiniannosten vaikutustapaa.

Unta parantava vaikutus välittyy lähinnä histamiini-1-reseptorien kautta. Antikolinergisiä haittavaikutuksia ei todettu. Seuraavana päivänä ei myöskään ilmennyt väsymystä tai kognitiivisia haittoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Hyvin pienikin doksepiiniannos voi auttaa unettomuuteen. Vaikutusmekanismi välittyy lähinnä H1-salpauksen kautta, joten suuremmilla doksepiiniannoksilla ilmeneviä haittoja ei ilmeisesti esiinny.

Scharf työtovereineen selvitti «Scharf M, Rogowski R, Hull S ym. Efficacy and safe...»2 pienten doksepiiniannosten (1 mg, 3 mg ja 6 mg) tehoa ja turvallisuutta satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa yhteensä 76:lla yli 65-vuotialla unettomalla potilaalla. Lääkkeen tehoa mitattiin subjektiivisen arvion lisäksi myös kokoyön unipolygrafialla.

Unipolygrafian perusteella doksepiini oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke jo 1 mg:n annoksella. Doksepiinin vaikutus lisääntyi annoksen noustessa. Subjektiivisesti merkitsevä ero tuli esille 6 mg:n annoksella. Mitään merkittäviä kognitiivisia haittoja tai muita antikolinergisia haittoja ei tullut näin pienillä annoksilla esille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Tämä tutkimus tukee aiempaa tutkimusta. Antikolinergisia haittoja ei tullut esille yli 65-vuotiailla, kun doksepiinin annos oli enintään 6 mg.

Doksepiinia (3 mg ja 6 mg) tutkittiin Yhdysvalloissa 22 keskusta käsittäneessä monikeskustutkimuksessa «Krystal AD, Lankford A, Durrence HH ym. Efficacy a...»3. Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin doksepiinin vaikutusta unipolygrafialla mitattuun nukahtamisviiveeseen, yöunen pituuteen ja yöllisiin heräilyihin. Tutkimukseen seulottiin yli tuhannesta potilaasta kaikkiaan 203 iältään 18–64-vuotiasta potilasta, jotka täyttivät DSM-IV-unettomuuden kriteerit, ja joilla oli myös unipolygrafiassa todettava unettomuus. Hoitoa jatkettiin 35 yön (5 viikkoa) ajan.

Molemmilla annoksilla todettiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Nukahtamisviive lyheni, yöllinen heräily väheni ja yöunen pituus lisääntyi. Merkittäviä antikolinergisia haittoja ei tullut esille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tämä monikeskustutkimus vahvista aiempien tutkimusten tulokset, joiden mukaan doksepiini lyhentää nukahtamisviivettä ja parantaa yöunen laatua 3–6 mg:n annoksilla. Teho säilyy ainakin 5 viikon ajan. Pieniannoksista doksepiinia saa ex tempore -reseptillä esimerkiksi 1 mg:n, 3 mg:n ja 5 mg:n tabletteina.

Kirjallisuutta

  1. Roth T, Rogowski R, Hull S ym. Efficacy and safety of doxepin 1 mg, 3 mg, and 6 mg in adults with primary insomnia. Sleep 2007;30:1555-61 «PMID: 18041488»PubMed
  2. Scharf M, Rogowski R, Hull S ym. Efficacy and safety of doxepin 1 mg, 3 mg, and 6 mg in elderly patients with primary insomnia: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Clin Psychiatry 2008;69:1557-64 «PMID: 19192438»PubMed
  3. Krystal AD, Lankford A, Durrence HH ym. Efficacy and safety of doxepin 3 and 6 mg in a 35-day sleep laboratory trial in adults with chronic primary insomnia. Sleep 2011;34:1433-42 «PMID: 21966075»PubMed