Takaisin

Ketiapiini-valproaattiyhdistelmä kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: C

Ketiapiinin ja valproaatin yhdistelmä saattaa olla tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa.

30 kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen tai sekamuotoisen jakson takia sairaalahoidossa olevaa nuorta (12–18 vuotta) satunnaistettiin «Delbello MP, Schwiers ML, Rosenberg HL ym. A doubl...»1 sokkoutetusti käyttämään valproaattia (veren keskimääräinen valproaattipitoisuus 114 mg/dl) ja ketiapiinia (keskimäärin 432 mg/vrk; n = 15; yhdistelmähoitoryhmä) tai valproaattia ja lumetta (n = 15; monoterapiaryhmä) 6 viikon ajan. Samanaikainen loratsepaamihoito sallittiin ensimmäisten kahden viikon aikana.

Hoitovaste YMRS-mittarilla arvioituna oli yhdistelmäryhmällä parempi kuin monoterapiaryhmällä (YMRS-pisteet näytetty kuviona, josta tarkan pistemäärän arvioiminen vaikeaa; p = 0,03 ryhmien väliselle erolle). Remissio (YMRS-pisteiden lasku ≥ 50 %) saavutettiin useammin yhdistelmähoitoryhmässä (87 %) kuin monoterapiaryhmässä (53 %; p = 0,05 ryhmien väliselle erolle). Hoitovaste ilmaantui nopeammin yhdistelmähoitoryhmässä kuin monoterapiaryhmässä (p < 0,01). Yhdistelmälääkitys oli hyvin siedetty (yhdistelmähoitoryhmässä oli enemmän väsymystä, p = 0,03). Yhdistelmähoitoryhmästä tutkimuksen loppuun asti oli mukana vain 8 potilasta (1 potilas keskeytti hoidon huonon tehon vuoksi, 3 potilasta hoitomyöntyvyysongelmien takia, 3 potilasta muista syistä), monoterapiaryhmästä 14 (1 keskeytys hoidon huonon tehon vuoksi).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Delbello MP, Schwiers ML, Rosenberg HL ym. A doubl...»1: Varsin suuri poisjääneiden joukko valproaatti-ketiapiiniyhdistelmää käyttäneestä ryhmästä vaikeuttaa loppupäätelmien tekemistä, vaikkakin huonon tehon vuoksi keskeytyksiä oli molemmissa ryhmissä saman verran.

Kirjallisuutta

  1. Delbello MP, Schwiers ML, Rosenberg HL ym. A double-blind, randomized, placebo-controlled study of quetiapine as adjunctive treatment for adolescent mania. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41:1216-23 «PMID: 12364843»PubMed