Takaisin

Litium kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: D

Litium saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla, mutta luotettava näyttö puuttuu.

27 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa sairaalahoidossa depressiivisen jakson vuoksi olevaa nuorta (12–18 vuotta) sai hoidoksi litiumia (vastaten terapeuttista seerumipitoisuutta 1,0–1,2 mEq/l) 6 viikon seuranta-ajan «Patel NC, DelBello MP, Bryan HS ym. Open-label lit...»1. Ainoastaan loratsepaami sallittiin muuna lääkkeenä litiumin lisäksi. Koko seurantajakson vei läpi 74 % tutkittavista (n = 20).

CDRS-R-mittarilla (Child Depression Rating Scale – Revised) arvioidut depressio-oireet vähenivät merkitsevästi hoitojakson aikana (keskimääräinen muutos -25,5 pistettä, p < 0,001). Pre-post-efektikoko oli 1,7. Hoitovasteen (≥ 50 % CDRS-R-pisteiden väheneminen) saavutti 48 % ja remission (CDRS-R ≤ 28 p ja Clinical Global Impressions – Bipolar/Improvement, CGI-BP-I-osion pisteet 1 tai 2) 30 % tutkittavista.

Yleisimmät haittavaikutukset olivat päänsärky (74 %:lla), pahoinvointi (67 %:lla) ja vatsakivut (30 %:lla).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Avoin tutkimus, jossa saatiin kohtalaiset hoitotulokset litiumilla, vastaten aikuisilla saatuja hoitotuloksia. Lumekontrolloituja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoitotutkimuksia tarvitaan tehon asianmukaiseksi arvioimiseksi.Vähäisestä tutkimustiedosta ja RCT-tutkimusten puutteesta huolimatta kanadalainen hoitosuositus (Yatham ym. 2018) suosittelee aikuisia koskevien hoitotutkimusten ja laajan kliinisen kokemuksen perusteella litiumia nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa toissijaiseksi lääkkeeksi lurasidonin jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Patel NC, DelBello MP, Bryan HS ym. Open-label lithium for the treatment of adolescents with bipolar depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:289-97 «PMID: 16540813»PubMed