Takaisin

Litium kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: D

Litium saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa nuorilla, mutta luotettava näyttö puuttuu.

27 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa sairaalahoidossa depressiivisen jakson vuoksi olevaa nuorta (12–18 vuotta) sai hoidoksi litiumia (vastaten terapeuttista seerumipitoisuutta 1,0–1,2 mEq/l) 6 viikon seuranta-ajan «Patel NC, DelBello MP, Bryan HS ym. Open-label lit...»1. Ainoastaan loratsepaami sallittiin muuna lääkkeenä litiumin lisäksi. Koko seurantajakson vei läpi 74 % tutkittavista (n = 20).

CDRS-R-mittarilla (Child Depression Rating Scale – Revised) arvioidut depressio-oireet vähenivät merkitsevästi hoitojakson aikana (keskimääräinen muutos -25,5 p., p < 0,001). Hyvän hoitovasteen (≥ 50 % CDRS-R-pisteiden väheneminen) saavutti 48 % ja remission (CDRS-R ≤ 28 p, Clinical Global Impressions – Bipolar/Improvement, CGI-BP-I-osion pisteet 1 tai 2) 30 % tutkittavista. Litium oli varsin hyvin siedetty.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Patel NC, DelBello MP, Bryan HS ym. Open-label lit...»1: Avoin tutkimus, jossa saatiin kohtalaiset hoitotulokset litiumilla, vastaten aikuisilla saatuja hoitotuloksia. Pidempi seuranta-aika olisi voinut lisätä hyvän hoitovasteen saavuttaneiden määrää. Lumekontrolloituja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoitotutkimuksia kaivataan kipeästi.

Kirjallisuutta

  1. Patel NC, DelBello MP, Bryan HS ym. Open-label lithium for the treatment of adolescents with bipolar depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:289-97 «PMID: 16540813»PubMed