Takaisin

Ketiapiini akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
16.5.2013

Näytön aste: A

Ketiapiini on tehokas akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheen hoidossa.

Ketiapiinia on tutkittu viidessä satunnaistetussa, sokkoutetussa, lumekontrolloidussa, 8 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa «Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A random...»1, «Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of ...»2, «Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3, «McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind...»4, «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»5. Neljässä työssä tutkittavat saivat joko ketiapiinia 600 mg/vrk, ketiapiinia 300 mg/vrk tai lumetta (kahdessa mukana myös aktiivilääke). Viidennessä tutkimuksessa «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»5 vertailuryhminä olivat ketiapiini 300 mg/vrk (hitaasti vapautuva valmistemuoto) ja lume. Hoitovasteen pääarviointikriteerinä kaikissa tutkimuksissa käytettiin pisteiden vähenemää MADRS-asteikolla (Montgomeryn ja Åsbergin depression arviointiasteikko).

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A random...»1 satunnaistettiin 360 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. MADRS-pisteiden vähenemä ketiapiiniannoksella 600 mg/vrk oli 18,05, 300 mg/vrk 16,91 ja lumeella 9,24 (kumpikin ketiapiiniryhmä vs. lume p < 0,001). Vaikutuskoko oli 1,09 600 mg/vrk saaneilla ja 0,91 300 mg/vrk saaneilla..

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of ...»2 satunnaistettiin 338 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. MADRS-pisteiden vähenemä oli ketiapiiniannoksella 600 mg/vrk 18,23, 300 mg/vrk 19,65 ja lumeella 13,73 (ketiapiini 600 mg/vrk vs. lume p < 0,01; ketiapiini 300 mg/vrk vs. lume p < 0,001). Vaikutuskoko oli 0,51 600 mg/vrk saaneilla ja 0,67 300 mg/vrk saaneilla. Ero lääkkeen ja lumeen välillä ilmeni molemmilla lääkeannoksilla ensimmäisestä hoitoviikosta alkaen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa tutkimuksessa «Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3 hoidettiin 449 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk, ketiapiini 600 mg/vrk, litium 600–1 800 mg/vrk tai lume. MADRS-pisteiden alenema oli ketiapiini 300 mg/vrk ¬ ryhmässä 3,61 (p = 0,006) ja ketiapiini 600 mg/vrk ryhmässä 5,28 pistettä (p < 0,001) suurempi kuin lumeella. MADRS-pisteiden alenemassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa litiumin ja lumeen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljännessä tutkimuksessa «McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind...»4 hoidettiin 478 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen potilasta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk, ketiapiini 600 mg/vrk, paroksetiini 20 mg/vrk tai lume. MADRS-pisteiden muutos oli ketiapiini 300 mg/vrk ryhmässä -16,17, ketiapiini 600 mg/vrk ryhmässä -16,43, paroksetiiniryhmässä -14,87 ja lumeryhmässä -13,39 (p < 0,05 molemmissa ketiapiiniryhmissä vs. lume). MADRS-pisteiden muutoksessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa paroksetiinin ja lumeen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Asiallisia RCT-tutkimuksia suurilla potilasmäärillä. Ketiapiinista hyötyvien potilaiden osuus ei juuri poikennut toisistaan annoksilla 300 mg/vrk ja 600 mg/vrk.

Kirjallisuutta

 1. Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. Am J Psychiatry 2005;162:1351-60 «PMID: 15994719»PubMed
 2. Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I and II depression: a double-blind, placebo-controlled study (the BOLDER II study). J Clin Psychopharmacol 2006;26:600-9 «PMID: 17110817»PubMed
 3. Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and lithium monotherapy in adults in the acute phase of bipolar depression (EMBOLDEN I). J Clin Psychiatry 2010;71:150-62 «PMID: 20122369»PubMed
 4. McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and paroxetine as monotherapy in adults with bipolar depression (EMBOLDEN II). J Clin Psychiatry 2010;71:163-74 «PMID: 20122366»PubMed
 5. Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar depression. J Affect Disord 2010;121:106-15 «PMID: 19903574»PubMed