Takaisin

Lamotrigiini akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: B

Lamotrigiini on ilmeisesti tehokas akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennusvaiheen hoidossa.

Yhteensä 195 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta sairastavaa potilasta satunnaistettiin «Calabrese JR, Bowden CL, Sachs GS ym. A double-bli...»1 ryhmiin lamotrigiinia 200 mg/vrk, lamotrigiinia 50 mg/vrk tai lumetta. Hoitovastetta mitattiin asteikoilla HAM-D (Hamiltonin depression arviointiasteikko), MADRS (Montgomeryn ja Åsbergin depression arviointiasteikko), CGI-S (kliininen vaikutelma, vaikeusaste) ja CGI-I (kliininen vaikutelma, paraneminen).

7 viikon hoidon aikana lamotrigiini osoittautui lumetta tehokkaammaksi useimmilla mittareilla ja lamotrigiini 50 mg/vrk eräillä mittareilla mitattuna. Hoitovaste (CGI-I paljon parempi tai hyvin paljon parempi)) saavutettiin 51 %:lla, 41 %:lla ja 26 %:lla ryhmissä lamotrigiini 200 mg, lamotrigiini 50 mg ja lume (lamotrigiini 200 mg/vrk vs. lume p < 0,05, NNT = 4).

Lamotrigiiniryhmässä oli enemmän päänsärkyä kuin lumeryhmässä. Muissa haittavaikutuksissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Yhteensä 124 tyypin I ja II kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen (litiumlääkitys 0,6–1,2 mmol/L) potilaan hoitoon lisättiin satunnaisesti joko lamotrigiini (ad 200 mg/vrk) tai lume «van der Loos ML, Mulder P, Hartong EG ym. Long-ter...»2.

MADRS-pisteet laskivat merkitsevästi enemmän lamotrigiini- kuin lumeryhmässä 8 viikon hoidossa (-15,37 vs. -11,16, p = 0,029).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Raportti «Calabrese JR, Huffman RF, White RL ym. Lamotrigine...»3 5 RCT-tutkimuksesta, jossa 3 tutkimuksessa oli vain kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I potilaita, 1 tutkimuksessa vain kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II potilaita ja 1 tutkimuksessa sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I että II potilaita (yhteensä n = 1 033).

Lamotrigiini (50–400 mg/vrk) ei eronnut ensisijaisen vastemuuttujan (MADRS tai HAM-D) osalta lumeesta 7–10 viikon hoidossa yhdessäkään aineistossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

5 alkuperäistutkimuksen meta-analyysi «Geddes JR, Calabrese JR, Goodwin GM. Lamotrigine f...»4 (n = 1 072), jossa lamotrigiiniä verrattiin lumeeseen kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ja II masennusvaiheessa 7–10 viikon tutkimuksissa. 3 tutkimuksessa oli vain kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I potilaita, 1 tutkimuksessa vain kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II potilaita ja 1 tutkimuksessa sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I että II potilaita. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ja II potilaiden lukumäärää ei ilmoitettu erikseen.

Hoitoon vastaavien potilaiden osuus oli lamorigiiniryhmässä (annos 100–400 mg/vrk; annosta 50 mg/vrk käyttäneitä ei otettu aineistoon) suurempi kuin lumeryhmässä (HAM-D: RR = 1,27, luottamusväli 1,09–1,47 ja MADRS: RR = 1,22, 1,06–1,41, NNT = 11). Vastaavasti remissio-osuudet HAM-D:llä arvioituna eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi lamotrigiini- ja lumeryhmien välillä, mutta erosivat MADRS:llä arvioituina (RR = 1,21; 1,03–1,42). Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ryhmässä hoitovaikutukseksi ilmoitettiin RR = 1,24 (1,04–1,46). Koko tutkimusryhmässä lamotrigiinin vaste ilmeni vaikeammin depressiivisillä (HAM-D > 24) mutta ei lievemmillä depressiivisillä potilailla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

«Calabrese JR, Bowden CL, Sachs GS ym. A double-bli...»1: Vaste saavutettiin hitaasti (3–4 viikossa), koska lääkeannosta nostettiin hitaasti hoitotasolle ihottumariskin vuoksi.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ja II potilaita käsitellään pääasiassa yhdessä eikä potilaiden tarkkoja lukumääriä näissä ryhmissä ilmoiteta. Lamotrigiinin vaikutus näyttää kuitenkin selvemmältä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I masennuksessa ja vaikeammassa masennuksessa.

Kirjallisuutta

 1. Calabrese JR, Bowden CL, Sachs GS ym. A double-blind placebo-controlled study of lamotrigine monotherapy in outpatients with bipolar I depression. Lamictal 602 Study Group. J Clin Psychiatry 1999;60:79-88 «PMID: 10084633»PubMed
 2. van der Loos ML, Mulder P, Hartong EG ym. Long-term outcome of bipolar depressed patients receiving lamotrigine as add-on to lithium with the possibility of the addition of paroxetine in nonresponders: a randomized, placebo-controlled trial with a novel design. Bipolar Disord 2011;13:111-7 «PMID: 21320258»PubMed
 3. Calabrese JR, Huffman RF, White RL ym. Lamotrigine in the acute treatment of bipolar depression: results of five double-blind, placebo-controlled clinical trials. Bipolar Disord 2008;10:323-33 «PMID: 18271912»PubMed
 4. Geddes JR, Calabrese JR, Goodwin GM. Lamotrigine for treatment of bipolar depression: independent meta-analysis and meta-regression of individual patient data from five randomised trials. Br J Psychiatry 2009;194:4-9 «PMID: 19118318»PubMed