Takaisin

Trisykliset masennuslääkkeet kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: B

Trisyklisiin masennuslääkkeisiin liittyy kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa suurempi vaiheen kääntymisen vaara kuin SSRI-lääkkeisiin.

Kontrolloiduista masennuslääketutkimuksista kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa tehtiin meta-analyysi «Peet M. Induction of mania with selective serotoni...»1, jossa verrattiin vaiheen kääntymisen riskiä eri masennuslääkeryhmien (trisykliset masennuslääkkeet, SSRI-lääkkeet) ja lumeen välillä. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat oli erotettu omaksi ryhmäkseen paroksetiinia ja sertraliinia koskevissa vertailututkimuksissa.

Trisyklisiin masennuslääkkeisiin liittyi 11,2 % (14/125 potilasta) vaiheen kääntymisen vaara, lumeeseen 4,2 % (2/48 potilasta) vaara ja SSRI-lääkkeisiin 3,7 % (9/242 potilasta) vaara.

SSRI-lääkkeiden ja lumeen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta trisyklisiin masennuslääkkeisiin liittyvä riski oli suurempi kuin SSRI-lääkkeisiin (p < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Eri lääkeaineilla voi olla eroja lääkeryhmien sisällä. SSRI-lääkkeistä vertailussa olivat mukana vain paroksetiini ja sertraliini.

Kirjallisuutta

  1. Peet M. Induction of mania with selective serotonin re-uptake inhibitors and tricyclic antidepressants. Br J Psychiatry 1994;164:549-50 «PMID: 8038948»PubMed