Takaisin

Venlafaksiini mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
27.5.2013

Näytön aste: C

Venlafaksiiniin saattaa liittyä suurempi vaiheen kääntymisen vaara kuin sertraliiniin tai bubropioniin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

156 tyypin I tai II kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta sairastavaa potilasta satunnaistettiin kaksoissokeasti saamaan bubropioni- (75–450 mg), sertraliini- (50–200 mg) tai venlafaksiinihoitoa (37,5–375 mg) mielialantasaajan rinnalla «Post RM, Altshuler LL, Leverich GS ym. Mood switch...»1. Mielialan mahdollista kääntymistä maaniseksi arvioitiin arviointiasteikoilla YMRS (Young Mania Rating Scale) ja CGI-BP (Clinical Global Impression Bipolar). Vaiheen kääntymisen kriteerinä pidettiin vähintään kahden pisteen nousua CGI-BP-asteikolla (manian vaikeusaste) tai kokonaispistemäärää ≥ 3 CGI-BP:ssa tai > 13 pistettä YMRS:ssa. 10 viikon hoidon aikana 15 % venlafaksiinia, 7 % sertraliinia ja 4 % bupropionia saaneista sairauden vaihe kääntyi hypomaaniseksi tai maaniseksi (p = 0,05). Tutkimuksesta putosi 31 % bupropionilla hoidetuista, 41 % sertraliinilla hoidetuista ja 45 % venlafaksiinilla hoidetuista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa raportissa samasta aineistosta «Leverich GS, Altshuler LL, Frye MA ym. Risk of swi...»2 tehdyssä raportissa hypomaaniseksi tai maaniseksi kääntyneiden potilaiden osuudet ilmoitettiin: 20,9 % venlafaksiini, 19,7 % sertraliini ja 16,7 % bupropioni (ns.) Tässä tulokset oli laskettu LCM (Life Chart Method) perustuen. Venlafaksiinilla vaiheen kääntymisen oireet näyttivät painottuvan sairauden vaikeimpiin muotoihin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimukset sisältävät rajoituksia (lumekontrollin puuttuminen, joustava annostitraus, rapid-cycling-potilaiden mukaanotto ym.). Ensimmäisen raportin päätulosta ei pystytty vahvistamaan toisella arviointitavalla.

Kirjallisuutta

  1. Post RM, Altshuler LL, Leverich GS ym. Mood switch in bipolar depression: comparison of adjunctive venlafaxine, bupropion and sertraline. Br J Psychiatry 2006;189:124-31 «PMID: 16880481»PubMed
  2. Leverich GS, Altshuler LL, Frye MA ym. Risk of switch in mood polarity to hypomania or mania in patients with bipolar depression during acute and continuation trials of venlafaxine, sertraline, and bupropion as adjuncts to mood stabilizers. Am J Psychiatry 2006;163:232-9 «PMID: 16449476»PubMed