Takaisin

Ketiapiini akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
16.5.2013

Näytön aste: A

Ketiapiinilla on tehoa akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen hoidossa.

Ketiapiinia on tutkittu kahdessa tutkimusasetelmaltaan samanlaisessa satunnaistetussa, sokkoutetussa, lumekontrolloidussa, 8 viikon tutkimuksessa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen hoidossa «Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A random...»1, «Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of ...»2. Tutkimusryhmät saivat ketiapiinia 600 mg/vrk, ketiapiinia 300 mg/vrk tai lumetta. Hoitovasteen pääarviointikriteerinä käytettiin pisteiden vähenemää MADRS-asteikolla (Montgomeryn ja Åsbergin depression arviointiasteikko). Muina mittareina käytettiin asteikkoja HAM-D (Hamiltonin depression arviointiasteikko), CGI-S (kliininen vaikutelma, vaikeusaste) ja CGI-I (kliininen vaikutelma, paraneminen).

Ensimmäisessä tutkimuksessa satunnaistettiin 182 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen potilasta «Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A random...»1. MADRS-pisteiden vähenemä ketiapiiniannoksella 600 mg/vrk oli 14,06, 300 mg/vrk 14,78 ja lumeella 12,35 (kumpikin ketiapiiniryhmä vs. lume ns.). Vaikutuskoko oli 0,39 600 mg/vrk saaneilla ja 0,28 300 mg/vrk saaneilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of ...»2 satunnaistettiin 171 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaihetta sairastavaa potilasta. MADRS-pisteiden vähenemä oli ketiapiiniannoksella 600 mg/vrk 18,27, 300 mg/vrk 17,61 ja lumeella 12,86 (ketiapiini 600 mg/vrk vs. lume p < 0,01, ketiapiini 300 mg/vrk vs. lume p < 0,05). Vaikutuskoko oli 0,64 600 mg/vrk saaneilla ja 0,56 300 mg/vrk saaneilla. Ero lääkkeen ja lumeen välillä ilmeni annoksella 300 mg/vrk ensimmäisestä hoitoviikosta alkaen ja annoksella 600 mg/vrk kolmannesta hoitoviikosta alkaen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa tutkimuksessa «Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, ...»3 hoidettiin 303 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen potilasta 8 viikon tutkimuksessa. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk, ketiapiini 600 mg/vrk, litium 600–1 800 mg/vrk tai lume. MADRS-pisteiden alenema oli numeerisesti (mutta ei tilastollisesti) suurempi (3,19 p = ns.) ryhmässä ketiapiini 300 mg/vrk ja ketiapiini 600 mg/vrk (2,43 p = ns.) kuin lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Neljännessä tutkimuksessa «McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind...»4 hoidettiin 262 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen potilasta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini 300 mg/vrk, ketiapiini 600 mg/vrk, paroksetiini 20 mg/vrk tai lume. MADRS-pisteiden muutos oli ryhmässä ketiapiini 300 mg/vrk -16,50, ketiapiini 600 mg/vrk -16,33, paroksetiiniryhmässä -11,90 ja lumeryhmässä -11,53 (p < 0,05 molemmissa ketiapiiniryhmissä vs. lume). MADRS-pisteiden muutoksessa paroksetiinin ja lumeen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Viidennessä tutkimuksessa «Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of...»5 hoidettiin 53 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II masennusvaiheen potilasta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin ketiapiini (hitaasti vapautuva valmistemuoto) 300 mg/vrk tai lume. MADRS-pisteiden muutos oli ketiapiiniryhmässä 18,4 ja lumeryhmässä -15,1 (p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Asiallisia RCT-tutkimuksia suurilla potilasmäärillä.

Kirjallisuutta

 1. Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. Am J Psychiatry 2005;162:1351-60 «PMID: 15994719»PubMed
 2. Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ym. Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I and II depression: a double-blind, placebo-controlled study (the BOLDER II study). J Clin Psychopharmacol 2006;26:600-9 «PMID: 17110817»PubMed
 3. Young AH, McElroy SL, Bauer M ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and lithium monotherapy in adults in the acute phase of bipolar depression (EMBOLDEN I). J Clin Psychiatry 2010;71:150-62 «PMID: 20122369»PubMed
 4. McElroy SL, Weisler RH, Chang W ym. A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and paroxetine as monotherapy in adults with bipolar depression (EMBOLDEN II). J Clin Psychiatry 2010;71:163-74 «PMID: 20122366»PubMed
 5. Suppes T, Datto C, Minkwitz M ym. Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar depression. J Affect Disord 2010;121:106-15 «PMID: 19903574»PubMed