Takaisin

Masennuslääkkeet ja mielialantasaajat kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheessa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
27.5.2013

Näytön aste: D

Masennuslääkkeitä voidaan yhdistää mielialantasaajiin akuutin II-tyypin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

II-tyypin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidosta masennuslääkkeillä ei ole kontrolloituja tutkimuksia. Ei siis myöskään tiedetä eroaako masennuslääkkeiden käyttöön liittyvä syklin nopeutumisen tai vaiheen kääntymisen vaara tällä potilasryhmällä ja tyypin I potilaista. Mikäli masennusvaiheen II-tyypin potilas ei vastaa mielialantasaajille, kuten litiumille tai lamotrigiinille, voidaan niihin yhdistää masennuslääke kuten SSRI «Hadjipavlou G, Mok H, Yatham LN. Bipolar II disord...»1. Optimaalisesta hoitoajan pituudesta ei ole tietoa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuoreessa 26-viikon tutkimuksessa «Sachs GS, Nierenberg AA, Calabrese JR ym. Effectiv...»2 masennuslääke (bupropioni, paroksetiini) tai lume liitettiin mielialantasaajaan depressiivisillä kaksisuuntaisen mielialahäiriön I- (n = 240) ja II-tyypin potilailla (n = 114), joilla oli ajankohtainen masennusjakso. SCID-haastattelussa (SCID = Structured Clinical Interview for DSM-IV) todettu vähintään 8-viikkoa jatkunut normaali mieliala oli hoitovasteen osoitus. Vastekriteerit täyttävien prosenttiosuuksia verrattiin ryhmien välillä. Kestävä voinnin koheneminen todettiin 23,5 % masennuslääkeryhmässä ja 27,3 % lumeryhmässä (p = 0,40), joten masennuslääkkeistä ei saatu lisähyötyä. Vasteen saaneiden osuudessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa I- (25,4 %) ja II-tyypin (20,4 %) potilaiden välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Vaikka tutkimusnäyttö ei ole riittävää, kansainväliset hoitosuositukset suosittavat masennuslääkityksen ja mielialantasaajan yhdistämistä II-tyypin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Hadjipavlou G, Mok H, Yatham LN. Bipolar II disorder: an overview of recent developments. Can J Psychiatry 2004;49:802-12 «PMID: 15679203»PubMed
  2. Sachs GS, Nierenberg AA, Calabrese JR ym. Effectiveness of adjunctive antidepressant treatment for bipolar depression. N Engl J Med 2007;356:1711-22 «PMID: 17392295»PubMed