Takaisin

Lamotrigiini tyypin II kaksisuuntaisen mielialahäiriön depressiovaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: B

On epävarmaa, onko lamotrigiini tehokas II-tyypin akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa.

221 tyypin II kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta sairastavaa potilasta satunnaistettiin «Calabrese JR, Huffman RF, White RL ym. Lamotrigine...»1 ryhmiin lamotrigiini 200 mg/vrk ja lume. Hoitovastetta mitattiin asteikoilla HAM-D (HAM-D = Hamiltonin depression arviointiasteikko), MADRS (MADRS = Montgomeryn ja Åsbergin depression arviointiasteikko), CGI-S (CGI-S = Kliininen vaikutelma, vaikeusaste) ja CGI-I (CGI-I = Kliininen vaikutelma, paraneminen).

8 viikon hoidon aikana lamotrigiini ei osoittautunut lumetta tehokkaammaksi millään käytetyistä mittareista. Lumevaste oli korkea.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Tutkimuksessa «Geddes JR, Calabrese JR, Goodwin GM. Lamotrigine f...»2 verrattiin lamotrigiiniä (100–400 mg/vrk) ja lumetta 206 tyypin I- tai tyypin II -kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuuttia masennusvaihetta sairastavalla potilaalla. Hoitovastetta mitattiin edellä mainituilla asteikoilla.

10 viikon tutkimuksessa lamotrigiini ei osoittautunut millään asteikolla lumetta tehokkaammaksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

Tyypin II -potilaiden osuutta ei ilmoitettu. Edellä mainituista tutkimuksista tehdyssä meta-analyysissä lamotrigiini ei ollut lumetta tehokkaampi tyypin II -kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa, RR 1,15; 95 % luottamusväli 0,90–1,47 «Geddes JR, Calabrese JR, Goodwin GM. Lamotrigine f...»2. Analyysiin sisältyi 303 potilaan tiedot.

Kirjallisuutta

  1. Calabrese JR, Huffman RF, White RL ym. Lamotrigine in the acute treatment of bipolar depression: results of five double-blind, placebo-controlled clinical trials. Bipolar Disord 2008;10:323-33 «PMID: 18271912»PubMed
  2. Geddes JR, Calabrese JR, Goodwin GM. Lamotrigine for treatment of bipolar depression: independent meta-analysis and meta-regression of individual patient data from five randomised trials. Br J Psychiatry 2009;194:4-9 «PMID: 19118318»PubMed