Takaisin

Ketiapiini kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Ketiapiini on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoidossa.

Satunnaistetussa, kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa 12 viikon seurantatutkimuksessa «Bowden CL, Grunze H, Mullen J ym. A randomized, do...»1 ketiapiinin tehoa ja siedettävyyttä verrattiin lumeeseen ja litiumiin. 302 satunnaistetun maanisen potilaan Young Mania Rating Scale -pisteiden (YMRS) keskiarvo oli 33,1 ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä.

7 vuorokauden kuluttua YMRS-pisteiden lasku oli ketiapiiniryhmässä lumeryhmää merkitsevästi suurempi (-8,03 vs. -4,89; p < 0,01), 21 vuorokauden kuluttua (-14,6 vs. -6,7; p < 0,001) keskiannoksella 586 mg/vrk ja 84 vuorokauden kuluttua (-20,3 vs. -9,0; p < 0,001, 72 vs. 41 % potilaista, NNT = 3). Tehon suhteen ketiapiini ei merkitsevästi eronnut litiumista.

Ketiapiiniryhmässä tavallisimmat haittatapahtumat olivat suun kuivuus (24 %), uneliaisuus (20 %), painonnousu (15 %) ja huimaus (12 %). Näitä oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän sekä lume- että litiumryhmään verrattuna. Ketiapiinin teho monoterapiana on osoitettu myös lume-haloperidolivertailussa sekä yhdistelmähoidossa litiumin tai valproaatin kanssa «McIntyre RS, Brecher M, Paulsson B ym. Quetiapine ...»2, «Sachs G, Chengappa KN, Suppes T ym. Quetiapine wit...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Ketiapiinin tehoa sekamuotoisen jakson hoidossa ei ole tutkittu.

Kirjallisuutta

  1. Bowden CL, Grunze H, Mullen J ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety study of quetiapine or lithium as monotherapy for mania in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2005;66:111-21 «PMID: 15669897»PubMed
  2. McIntyre RS, Brecher M, Paulsson B ym. Quetiapine or haloperidol as monotherapy for bipolar mania--a 12-week, double-blind, randomised, parallel-group, placebo-controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol 2005;15:573-85 «PMID: 16139175»PubMed
  3. Sachs G, Chengappa KN, Suppes T ym. Quetiapine with lithium or divalproex for the treatment of bipolar mania: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Bipolar Disord 2004;6:213-23 «PMID: 15117400»PubMed