Takaisin

Valproaatti manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
27.5.2013

Näytön aste: A

Valproaatti on tehokas manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Yhteensä 377 maanista tai sekamuotoista jaksoa potevaa sairaalapotilasta (MRS-pisteet keskimäärin 27) satunnaistettiin kaksoissokkoutetussa 3 viikon tutkimuksessa «Bowden CL, Swann AC, Calabrese JR ym. A randomized...»1: lumeryhmä (n = 185), valproaattiryhmä (n = 192). Seerumin valproaattipitoisuus oli keskimäärin 95 µg/ml. Ensisijainen päätetapahtuma oli MRS-pisteiden muutos. Merkitsevä tehoero tuli esille 5 hoitovuorokauden kohdalla aina tutkimuksen loppuun asti (p < 0,013). Valproaattiryhmässä > 50 % aleneman MRS-pisteissä saavutti 48 %, lumeryhmässä 34 % (p < 0,012, NNT = 7). Tavallisimmat haittavaikutukset valproaattiryhmässä olivat uneliaisuus (33 %), pahoinvointi (28 %) ja ruuansulatushäiriöt (26 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Valproaatin näyttöaste saa tukea sekä kahdesta varhaisemmasta «Pope HG Jr, McElroy SL, Keck PE Jr ym. Valproate i...»2, «Bowden CL, Brugger AM, Swann AC ym. Efficacy of di...»3. tutkimuksesta että uudemmistakin, joissa sitä on verrattu yksinään tai yhdistelmähoitona litiumiin, ketiapiiniin, olantsapiiniin ja risperidoniin «Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation a...»4.

Kirjallisuutta

  1. Bowden CL, Swann AC, Calabrese JR ym. A randomized, placebo-controlled, multicenter study of divalproex sodium extended release in the treatment of acute mania. J Clin Psychiatry 2006;67:1501-10 «PMID: 17107240»PubMed
  2. Pope HG Jr, McElroy SL, Keck PE Jr ym. Valproate in the treatment of acute mania. A placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 1991;48:62-8 «PMID: 1984763»PubMed
  3. Bowden CL, Brugger AM, Swann AC ym. Efficacy of divalproex vs lithium and placebo in the treatment of mania. The Depakote Mania Study Group. JAMA 1994;271:918-24 «PMID: 8120960»PubMed
  4. Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation antipsychotic agents in the treatment of acute mania: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Gen Psychiatry 2007;64:442-55 «PMID: 17404121»PubMed