Takaisin

Valproaatti on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Valproaatti on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Yhteensä 377 maanista tai sekamuotoista jaksoa potevaa sairaalapotilasta (MRS-pisteet keskimäärin 27) satunnaistettiin kaksoissokkoutetussa 3 viikon tutkimuksessa «Bowden CL, Swann AC, Calabrese JR ym. A randomized...»1 lumeryhmään (n = 185) tai valproaattiryhmään (n = 192). Seerumin valproaattipitoisuus oli keskimäärin 95 µg/ml. Ensisijainen päätetapahtuma oli MRS-pisteiden muutos.

Merkitsevä tehoero tuli esille 5. hoitovuorokauden kohdalla aina tutkimuksen loppuun asti (p < 0,013). Valproaattiryhmässä > 50 % aleneman MRS-pisteissä saavutti 48 %, lumeryhmässä 34 % (p < 0,012, NNT = 7).

Tavallisimmat haittavaikutukset valproaattiryhmässä olivat uneliaisuus (33 %), pahoinvointi (28 %) ja ruuansulatushäiriöt (26 %).

Kirjallisuutta

  1. Bowden CL, Swann AC, Calabrese JR ym. A randomized, placebo-controlled, multicenter study of divalproex sodium extended release in the treatment of acute mania. J Clin Psychiatry 2006;67:1501-10 «PMID: 17107240»PubMed
  2. Pope HG Jr, McElroy SL, Keck PE Jr ym. Valproate in the treatment of acute mania. A placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 1991;48:62-8 «PMID: 1984763»PubMed
  3. Bowden CL, Brugger AM, Swann AC ym. Efficacy of divalproex vs lithium and placebo in the treatment of mania. The Depakote Mania Study Group. JAMA 1994;271:918-24 «PMID: 8120960»PubMed
  4. Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. Second-generation antipsychotic agents in the treatment of acute mania: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Gen Psychiatry 2007;64:442-55 «PMID: 17404121»PubMed