Takaisin

Karbamatsepiini kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Karbamatsepiini on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

2 identtisessä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin karbamatsepiinin tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen maanista tai sekamuotoista jaksoa sairastavilla potilailla. Yhdistettynä aineistona «Weisler RH, Hirschfeld R, Cutler AJ ym. Extended-r...»1 satunnaistettujen potilaiden lukumäärä oli 443. 203 potilasta keskeytti tutkimuksen ennenaikaisesti.

Karbamatsepiini osoittautui merkitsevästi lumetta tehokkaammaksi (YMRS-pisteiden vähenemä) sekä maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa, 52 vs. 26 % potilaista (p < 0,0001, NNT = 4).

Haittatapahtumien ilmaantuvuus oli karbamatsepiiniryhmässä korkea (90 % potilaista), tavallisimpana huimaus (42 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Aiemmat karbamatsepiinitutkimukset ovat useista menetelmällisistä syistä olleet näyttöarvoltaan vähäisiä. Toistaiseksi tasokkaita tutkimuksia on vielä vähän. Vertailut jo vakiintuneisiin lääkkeisiin puuttuivat. Karbamatsepiinin haittatapahtumat ja lääkeinteraktiot rajaavat sen käytön toissijaiseksi valinnaksi manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Weisler RH, Hirschfeld R, Cutler AJ ym. Extended-release carbamazepine capsules as monotherapy in bipolar disorder : pooled results from two randomised, double-blind, placebo-controlled trials. CNS Drugs 2006;20:219-31 «PMID: 16529527»PubMed