Takaisin

Aripipratsoli kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Aripipratsoli on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa 3 viikon seurantatutkimuksessa «Keck PE Jr, Marcus R, Tourkodimitris S ym. A place...»1 verrattiin aripipratsolin (keskimääräinen annos 28 mg/vrk) tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavilla potilailla (n = 262).

Tilastollisesti merkitsevä ero tuli esille 4 vuorokauden kuluttua. Merkitsevää tehoeroa manian tai sekamuotoisen jakson välillä ei ollut. Aripipratsoliryhmässä hoitovasteen (50 %:n vähenemä YMRS-asteikon pistemäärässä) saavutti 40 % potilaista, lumeryhmässä 19 % (p < 0,005, NNT = 5).

Aripipratsoliryhmässä tavallisimmat haittatapahtumat olivat päänsärky (36 %), pahoinvointi (23 %), närästys (22 %), uneliaisuus (20 %), agitaatio (20 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kansainvälisessä satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa 12 viikon seurantatutkimuksessa «Vieta E, Bourin M, Sanchez R ym. Effectiveness of ...»2 verrattiin aripipratsolia (keskimääräinen annos 22 mg/vrk) haloperidoliin (keskimääräinen annos 11 mg/vrk) maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavilla potilailla (n = 347).

Tutkimuksen lopussa 50 % aripipratsoliryhmässä ja 28 % haloperidoliryhmässä olivat saavuttaneet vasteen, > 50 % lasku YMRS-pisteiden määrässä (p < 0,001, NNT = 5).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Aripipratsolista julkaistuja tutkimuksia on vielä vähän. Vertailu jo vakiintuneessa käytössä oleviin lääkkeisiin puuttuu.

Kirjallisuutta

  1. Keck PE Jr, Marcus R, Tourkodimitris S ym. A placebo-controlled, double-blind study of the efficacy and safety of aripiprazole in patients with acute bipolar mania. Am J Psychiatry 2003;160:1651-8 «PMID: 12944341»PubMed
  2. Vieta E, Bourin M, Sanchez R ym. Effectiveness of aripiprazole v. haloperidol in acute bipolar mania: double-blind, randomised, comparative 12-week trial. Br J Psychiatry 2005;187:235-42 «PMID: 16135860»PubMed