Takaisin

Tsiprasidoni kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Tsiprasidoni on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Kansainvälisessä satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa 3 viikon seurantatutkimuksessa «Keck PE Jr, Versiani M, Potkin S ym. Ziprasidone i...»1 verrattiin tsiprasidonin tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavilla potilailla (n = 210). Tsiprasidoniannos oli keskimäärin 81 mg/vrk.

Tilastollisesti merkitsevä ero tuli esille 2. vuorokauden kuluttua. Merkitsevää tehoeroa manian tai sekamuotoisen jakson välillä ei ollut. Tsiprasidoniryhmässä hoitovasteen (50 % vähenemä mania-asteikon, SADS-C-MRS, pistemäärässä) saavutti 50 % potilaista, lumeryhmässä 35 % (p < 0,05, NNT = 7).

Tsiprasidoni oli lumeeseen verrattuna hyvin siedetty. Uneliaisuutta esiintyi 37 %:lla tutkittavista.

Tutkimuksen tulokset on replikoitu identtisessä tsiprasidoni-lumevertailututkimuksessa (n = 202). Tsiprasidoniryhmässä hoitovasteen saavutti 46 %, lumeryhmässä 29 % potilaista (NNT = 6) «Potkin SG, Keck PE Jr, Segal S ym. Ziprasidone in ...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tsiprasidonista julkaistuja tutkimuksia on vielä vähän. Vertailu jo vakiintuneessa käytössä oleviin lääkkeisiin puuttuu.

Kirjallisuutta

  1. Keck PE Jr, Versiani M, Potkin S ym. Ziprasidone in the treatment of acute bipolar mania: a three-week, placebo-controlled, double-blind, randomized trial. Am J Psychiatry 2003;160:741-8 «PMID: 12668364»PubMed
  2. Potkin SG, Keck PE Jr, Segal S ym. Ziprasidone in acute bipolar mania: a 21-day randomized, double-blind, placebo-controlled replication trial. J Clin Psychopharmacol 2005;25:301-10 «PMID: 16012271»PubMed