Takaisin

Lääkepitoisuuden nopea saavuttaminen ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvien maniaoireiden lievittyminen

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: C

Lääkepitoisuuden nopea saavuttaminen saattaa aikaistaa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvien maniaoireiden lievittymistä.

3 satunnaistetun, valproaattilumekontrolloidun tutkimuksen «Allen MH, Hirschfeld RM, Wozniak PJ ym. Linear rel...»1 aineisto yhdistettiin, jotta voitiin arvioida seerumin valproaattipitoisuuden yhteyttä kliiniseen vasteeseen. 374 potilasta luokiteltiin 7 ryhmään: 6 valproaattipitoisuuksien mukaan, 1 lumeryhmä.

Lineaarinen yhteys oli tehon ja valproaattipitoisuuden välillä (p < 0,001). Paras vaste (MRS-/YMRS-pisteiden muutos) saavutettiin valproaattipitoisuudella 94 µg/ml.

Tämän tutkimuksen lisäksi nopean valproaattiannostelun turvallisuus on osoitettu kahdessa muussa tutkimuksessa «Keck PE Jr, McElroy SL, Tugrul KC ym. Valproate or...»2, «Hirschfeld RM, Baker JD, Wozniak P ym. The safety ...»3.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Nopea annostelu ilmeisesti tuo mukanaan nopeamman antimaanisen tehon. Parhaiten tämä on osoitettu valproaatilla.

Kirjallisuutta

  1. Allen MH, Hirschfeld RM, Wozniak PJ ym. Linear relationship of valproate serum concentration to response and optimal serum levels for acute mania. Am J Psychiatry 2006;163:272-5 «PMID: 16449481»PubMed
  2. Keck PE Jr, McElroy SL, Tugrul KC ym. Valproate oral loading in the treatment of acute mania. J Clin Psychiatry 1993;54:305-8 «PMID: 8253698»PubMed
  3. Hirschfeld RM, Baker JD, Wozniak P ym. The safety and early efficacy of oral-loaded divalproex versus standard-titration divalproex, lithium, olanzapine, and placebo in the treatment of acute mania associated with bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2003;64:841-6 «PMID: 12934987»PubMed