Takaisin

Bentsodiatsepiinit manian tukihoitona

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
27.5.2013

Näytön aste: C

Klonatsepaami saattaa edesauttaa maniaoireiden lievenemistä.

Meta-analyysissä «Curtin F, Schulz P. Clonazepam and lorazepam in ac...»1 tutkittiin klonatsepaamin ja loratsepaamin tehoa manian hoidossa. Yhteensä 206 potilasta 7 satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa sai 1–28 vuorokauden seurannassa klonatsepaamia 2–16 mg/vrk ja loratsepaamia 4–24 mg/vrk. Klonatsepaamia verrattiin kahdessa tutkimuksessa litiumiin, yhdessä haloperidoliin ja yhdessä lumeeseen. Loratsepaamia verrattiin yhdessä tutkimuksessa litiumiin ja lumeeseen sekä yhdessä haloperidoliin. Meta-analyysiin sisältyi lisäksi tutkimus, joka sisälsi klonatsepaami-loratsepaamivertailun. Vasteina olivat yleinen kliinisen voinnin tai maniaoireiden muutos.

Klonatsepaamilla lienee vaikutusta maniaoireiden lievenemiseen (standardized response; standardoitu vaste = 1,39: 95 % PI -0,03 – -2,95, PI = predictive interval, ennusteväli). Loratsepaamilla näyttö puuttuu (standardized response; standardoitu vaste = 0,74, 95 % PI 0,84–2,34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Curtin F, Schulz P. Clonazepam and lorazepam in ac...»1: Vaikka luotettava näyttö bentsodiatsepiinien tehosta maniaoireiden lievittämisessä puuttuu, klonatsepaami saattaa olla hyödyksi. Bentsodiatsepiinien käyttö tukihoitona esimerkiksi toivottavan sedaation tai unen saamiseksi on tarpeen.

Kirjallisuutta

  1. Curtin F, Schulz P. Clonazepam and lorazepam in acute mania: a Bayesian meta-analysis. J Affect Disord 2004;78:201-8 «PMID: 15013244»PubMed