Takaisin

Hypomanian lääkehoito

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
27.5.2013

Näytön aste: D

Manian hoidossa käytettäviä lääkkeitä voidaan käyttää hypomanian hoidossa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Avoimeen 6 kuukauden tutkimukseen «Vieta E, Gastó C, Colom F ym. Role of risperidone ...»1 otettiin mukaan 44 kaksisuuntaisen mielialahäiriön, tyyppi II, potilasta, joiden sallittu YMRS-pisteiden alaraja oli 7. Tutkimuksen alussa YMRS-pisteiden keskiarvo oli 22. Kymmenen potilasta keskeytti tutkimuksen. 14 potilasta sai pelkästään risperidonia (keskimäärin 3,1 mg/vrk), muilla risperidoni yhdistettiin joko litiumiin, valproaattiin tai karbamatsepiiniin.

Merkitsevä YMRS-pisteiden lasku tuli esille ensimmäisen hoitoviikon jälkeen. Seuranta-aikana 9 potilasta sai masennusrelapsin, 1 hypomanian ja 1 molemmat.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Vieta E, Gastó C, Colom F ym. Role of risperidone ...»1: Manialääkkeitä voi käyttää hypomanian hoidossa, sillä manian alkuvaiheessa nähdään hypomanian kaltainen tila, johon lääkityksellä on todennäköisesti vastetta.

Kirjallisuutta

  1. Vieta E, Gastó C, Colom F ym. Role of risperidone in bipolar II: an open 6-month study. J Affect Disord 2001;67:213-9 «PMID: 11869771»PubMed