Takaisin

Valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: A

Valproaatti on tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin I) ylläpitohoidossa.

Cochrane-katsauksessa «Cipriani A, Reid K, Young AH ym. Valproic acid, va...»1 tutkittiin valproaattihapon, valproaatin ja divalproaatin tehoa ylläpitohoidossa. Mukaan otettiin 6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa seuranta-aika oli 6–24 kuukautta (N = 876). 2 tutkimusta vertasi valproaattia lumelääkkeeseen (N = 312), 4 litiumiin (N = 618), 1 olantsapiiniin (N = 23) ja 1 valproaattia valproaatin ja litiumin yhdistelmään (N = 220).

Valproaatti oli lumelääkettä tehokkaampi estämään uutta mielialahäiriöjaksoa (RR 0,68, 95 % luottamusväli 0,49–0,93; NNTB 8). Sen sijaan valproaatin ja litiumin välillä ei ollut eroa (RR 1,02, 95 % luottamusväli 0,87–1,20). Valproaatin ja litiumin yhdistelmä oli tehokkaampi kuin pelkkä valproaattiylläpitohoito (RR 0,78, 95 % luottamusväli 0,63–0,96).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Euroopan lääkeviraston ihmislääkkeiden tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinaatioryhmä on edelleen tiukentanut valproaatin käyttöä. Valproaatti on vasta-aiheinen raskaana olevilla kaikissa tilanteissa, ja sitä ei tule käyttää fertiili-ikäisillä naisilla joilla on mahdollisuus tulla raskaaksi. Lisätietoa linkistä «https://www.fimea.fi/-/uusia-ohjeita-valproaatin-kayttoon-raskaudenaikaisen-altistuksen-valttamiseksi»1

Kirjallisuutta

  1. Cipriani A, Reid K, Young AH ym. Valproic acid, valproate and divalproex in the maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD003196 «PMID: 24132760»PubMed