Takaisin

Litium kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi 2 ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: C

Litium saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi 2 ylläpitohoidossa.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppiä 2 koskevaan katsaukseen «Hadjipavlou G, Mok H, Yatham LN. Pharmacotherapy o...»1 otettiin mukaan tammikuusta 1994 tammikuuhun 2003 julkaistut tutkimukset. Ylläpitohoitotutkimuksia oli yhteensä 14, mutta näistä yksikään ei ollut satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, joka olisi koskenut ainoastaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 potilaita.

Katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista 2 artikkelia koski ylläpitohoitoa litiumilla havainnoivassa asetelmassa. Näissä tutkimuksissa aika rekurrenssiin oli pidempi ja sairaalahoidon tarve vähäisempi tyypin 2 kuin tyypin 1 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä litiumia saavilla potilailla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Lisäksi litiumista on 3 vanhaa pientä satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta «Dunner DL, Stallone F, Fieve RR. Lithium carbonate...»2, «Fieve RR, Kumbaraci T, Dunner DL. Lithium prophyla...»3, «Kane JM, Quitkin FM, Rifkin A ym. Lithium carbonat...»4, joissa todettiin litiumin olevan lumetta tehokkaampi ehkäisemään uusia episodeja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 potilailla ei ole satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ylläpitohoitoasetelmassa.

Kirjallisuutta

  1. Hadjipavlou G, Mok H, Yatham LN. Pharmacotherapy of bipolar II disorder: a critical review of current evidence. Bipolar Disord 2004;6:14-25 «PMID: 14996137»PubMed
  2. Dunner DL, Stallone F, Fieve RR. Lithium carbonate and affective disorders. V: A double-blind study of prophylaxis of depression in bipolar illness. Arch Gen Psychiatry 1976;33:117-20 «PMID: 1108832»PubMed
  3. Fieve RR, Kumbaraci T, Dunner DL. Lithium prophylaxis of depression in bipolar I, bipolar II, and unipolar patients. Am J Psychiatry 1976;133:925-9 «PMID: 782261»PubMed
  4. Kane JM, Quitkin FM, Rifkin A ym. Lithium carbonate and imipramine in the prophylaxis of unipolar and bipolar II illness: a prospective, placebo-controlled comparison. Arch Gen Psychiatry 1982;39:1065-9 «PMID: 6810839»PubMed