Takaisin

Valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: C

Valproaatti saattaa olla litiumin veroinen kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa.

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Calabrese JR, Shelton MD, Rapport DJ ym. A 20-mont...»1 verrattiin litiumin ja divalproaatin tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa. Tutkimuksen 6 kuukauden avoimeen stabilisaatiovaiheeseen, jossa potilaat saivat yhdistelmähoitoa litium-divalproaatti, osallistui 254 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 ja 2 tiheäjaksoisen muodon potilasta. Näistä 60 tutkimuskriteerit täyttävää potilasta satunnaistettiin saamaan litiumia tai divalproaattia 20 kuukauden seurantatutkimuksessa.

56 % litium- ja 50 % valproaattiryhmän potilaista sai relapsin seuranta-aikana. Aika uuteen mielialahäiriöjaksoon ei eronnut litium- ja divalproaattiryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Lisävahvistusta valproaatin mahdollisesta tehosta kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa on saatu avoimesta tutkimuksesta «Calabrese JR, Woyshville MJ, Kimmel SE ym. Predict...»2, jossa saatiin viitteitä sen hyödyllisyydestä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Tutkimusaineiston «Calabrese JR, Woyshville MJ, Kimmel SE ym. Predict...»2 pienuus ja pieni osallistumisprosentti vaikeuttavat merkittävästi tulosten merkittävyyden arviointia.

Kirjallisuutta

  1. Calabrese JR, Shelton MD, Rapport DJ ym. A 20-month, double-blind, maintenance trial of lithium versus divalproex in rapid-cycling bipolar disorder. Am J Psychiatry 2005;162:2152-61 «PMID: 16263857»PubMed
  2. Calabrese JR, Woyshville MJ, Kimmel SE ym. Predictors of valproate response in bipolar rapid cycling. J Clin Psychopharmacol 1993;13:280-3 «PMID: 8376616»PubMed