Takaisin

Olantsapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: C

Olantsapiini saattaa olla yhtä tehokas kuin valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa.

Aiemmin julkaistun tutkimuksen «Tohen M, Ketter TA, Zarate CA ym. Olanzapine versu...»1 jatkoanalyysissä «Suppes T, Brown E, Schuh LM ym. Rapid versus non-r...»2 verrattiin olantsapiinin ja valproaatin tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 tiheäjaksoisen muodon 47 viikon ylläpitohoidossa. Tiheäjaksoista muotoa sairastavia potilaita oli 144, joista 76 sai olantsapiinia (keskimääräinen annos 16,2 ± 4,8 mg/vrk) ja 68 valproaattia (keskimääräinen annos 1 529 ± 625,4 mg/vrk) ja tavanomaista sairauden muotoa sairastavia oli 106, joista 48 sai olantsapiinia (keskimääräinen annos 16,1 ± 5,2 mg/vrk) ja 58 valproaattia (keskimääräinen annos 1 609,8 ± 640,5 mg/vrk). Young Mania Rating Scale -pisteet valittiin ensisijaismittariksi.

Tiheäjaksoista muotoa sairastavilla potilailla ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa näiden kahden hoitomuodon välillä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

«Suppes T, Brown E, Schuh LM ym. Rapid versus non-r...»2: Tulosten merkitystä on vaikea arvioida lumeryhmän puuttuessa. Valmisteeseen liittyy merkittäviä metabolisia haittoja

Kirjallisuutta

  1. Tohen M, Ketter TA, Zarate CA ym. Olanzapine versus divalproex sodium for the treatment of acute mania and maintenance of remission: a 47-week study. Am J Psychiatry 2003;160:1263-71 «PMID: 12832240»PubMed
  2. Suppes T, Brown E, Schuh LM ym. Rapid versus non-rapid cycling as a predictor of response to olanzapine and divalproex sodium for bipolar mania and maintenance of remission: post hoc analyses of 47-week data. J Affect Disord 2005;89:69-77 «PMID: 16253344»PubMed