Takaisin

Valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön II tyypin ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
23.5.2013

Näytön aste: D

Valproaatti saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II ylläpitohoidossa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

Valproaattia on tutkittu kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II tiheäjaksoista taudin muotoa sairastavilla potilailla «Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment f...»1 ja tyypin II naispotilailla, joilla oli komorbidi epävakaa persoonallisuushäiriö «Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium tre...»2.

Jälkimmäisessä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium tre...»2 valproaatti ja lume eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi kuuden kuukauden seuranta-aikana. Alkuperäisestä 30 potilaasta 11 pysyi tutkimuksessa kuusi kuukautta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pienessä avoimessa kolmen vuoden seurantatutkimuksessa «Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment f...»1 (N = 16 tyypin II potilasta) oli viitteitä, että valproaatti vähentää seurannassa mielialajaksoja.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment for cyclothymia, mild rapid cycling disorders, and premenstrual syndrome. J Clin Psychiatry 1993;54:229-34 «PMID: 8331092»PubMed
  2. Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium treatment of women with borderline personality disorder and bipolar II disorder: a double-blind placebo-controlled pilot study. J Clin Psychiatry 2002;63:442-6 «PMID: 12019669»PubMed