Takaisin

Valproaatti kaksisuuntaisen mielialahäiriön 2 tyypin ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: D

Valproaatti saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 ylläpitohoidossa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

Valproaattia on tutkittu kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 tiheäjaksoista taudin muotoa sairastavilla potilailla «Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment f...»1, tyypin 2 naispotilailla, joilla oli komorbidi epävakaa persoonallisuushäiriö «Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium tre...»2 sekä verrattu lamotrigiinia ja lamotrigiinin ja valproaatin yhdistelmää tyypin 1 ja 2 potilailla «Bowden CL, Singh V, Weisler R ym. Lamotrigine vs. ...»3.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium tre...»2 valproaatti ja lume eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi 6 kuukauden seuranta-aikana. Alkuperäisestä 30 potilaasta 11 pysyi tutkimuksessa 6 kuukautta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Pienessä avoimessa 3 vuoden seurantatutkimuksessa «Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment f...»1 (N = 16 tyypin 2 potilasta) oli viitteitä, että valproaatti vähentää seurannassa mielialajaksoja.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimuksessa «Bowden CL, Singh V, Weisler R ym. Lamotrigine vs. ...»3 verrattiin lamotrigiinia ja lamotrigiinin ja valproaatin yhdistelmää hiljattain masentuneilla (recently depressed) tyypin 1 ja 2 potilailla (N = 86) 8 kuukauden seuranta-aikana.

Aika uuteen masennusjaksoon (ensisijainen päätetapahtuma) ei eronnut ryhmien välillä tilastollisesti merkittävästi.

  • Laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Tutkimusaineistot olivat pieniä «Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment f...»1, «Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium tre...»2. Lumevertailu puuttui «Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment f...»1.

Euroopan lääkeviraston ihmislääkkeiden tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinaatioryhmä on edelleen tiukentanut valproaatin käyttöä. Valproaatti on vasta-aiheinen raskaana olevilla kaikissa tilanteissa, ja sitä ei tule käyttää fertiili-ikäisillä naisilla, joilla on mahdollisuus tulla raskaaksi. Lisätietoa linkistä «https://www.fimea.fi/-/uusia-ohjeita-valproaatin-kayttoon-raskaudenaikaisen-altistuksen-valttamiseksi»1. Lamotrigiinin ja valproaatin käytössä tulee huomioida lamotrigiinin ja valproaatin yhteisvaikutukset.

Kirjallisuutta

  1. Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment for cyclothymia, mild rapid cycling disorders, and premenstrual syndrome. J Clin Psychiatry 1993;54:229-34 «PMID: 8331092»PubMed
  2. Frankenburg FR, Zanarini MC. Divalproex sodium treatment of women with borderline personality disorder and bipolar II disorder: a double-blind placebo-controlled pilot study. J Clin Psychiatry 2002;63:442-6 «PMID: 12019669»PubMed
  3. Bowden CL, Singh V, Weisler R ym. Lamotrigine vs. lamotrigine plus divalproex in randomized, placebo-controlled maintenance treatment for bipolar depression. Acta Psychiatr Scand 2012;126:342-50 «PMID: 22708645»PubMed