Takaisin

Säännöllisen ksylitolipurukumin tai -pastillin käytön vaikutus hampaiden reikiintymiseen ja karieksen varhaisvaiheiden syntyyn ja etenemiseen

Näytönastekatsaukset
Pentti Alanen ja Kaisu Pienihäkkinen
12.8.2014

Näytön aste: B

Päivittäinen ksylitolipurukumin tai -pastillien (vähintään 5 g/vrk) käyttö vähentää hampaiden reikiintymistä. Vaikutus on ilmeisesti suurin, jos ksylitolia käytetään hampaiden puhkeamisen aikaan tai sitä ennen.

Vuonna 2001 julkaistun, 14 kliiniseen tutkimukseen perustuvan systemoidun katsauksen «Hayes C. The effect of non-cariogenic sweeteners o...»1 johtopäätös oli, että ksylitolin säännöllinen, vähintään 7 g:n päivittäinen käyttö vähentää merkitsevästi hampaiden reikiintymistä. Vaikutus on tehokkain, jos ksylitolin käyttö ajoittuu hampaiden puhkeamis- ja sitä edeltävään aikaan.

Kaikkien tutkimusten mukaan ksylitoli vähentää mutans-streptokokkien määrää. Sorbitolilla on ilmeisesti myös hampaiden reikiintymistä vähentävää vaikutusta, mutta se on heikompi kuin ksylitolilla. Ksylitolin ehkäisyosuus on 30–60 %, mutta se voi olla 60–90 % säännöllisen käytön ajoittuessa hampaiden puhkeamisen kannalta optimaalisesti. Sorbitolin ehkäisyosuus on 10–20 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalainen, American Dental Associationin organisoima systemoitu kirjallisuuskatsaus vuodelta 2011 «Rethman MP, Beltrán-Aguilar ED, Billings RJ ym. No...»2 selvitti fluorin ohessa käytettäviä karieksen ehkäisyvaihtoehtoja. Lisäksi kirjoittajat laativat raportin kliinisistä suosituksista «Non-Fluoride Caries Preventive Agents. ADA Systema...»3. Katsauksessa arvioitiin 21 sokerialkoholeihin liittyvää tutkimusta vuosilta 1972–2009.

Sokerittomien, ksylitolia tai muuta sokerialkoholia sisältävien purukumin pureskelun tai pastillien tai makeisten käytön todettiin vähentävän kariesta. Purukumin osalta näyttö todettiin kohtalaisen hyväksi ja pastillien ja makeisten osalta alhaiseksi. Alaryhmäanalyysit viittasivat siihen, että ksylitolilla olisi korkeampi ehkäisyosuus kuin muilla sokerialkoholeilla. Ksylitolin ehkäisyosuus vaihteli välillä 36,54–98,78 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Hayes C. The effect of non-cariogenic sweeteners o...»1: Vastoin katsauksen ilmaisua, ksylitolin ja sorbitolin suhteen ei ole kyse sokerin korvaamisesta dieetissä, vaan ksylitolin tai sorbitolin lisäämisestä dieettiin.

«Rethman MP, Beltrán-Aguilar ED, Billings RJ ym. No...»2: Katsauksen laatijoiden suositus on neuvoa yli 5-vuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille, että sokerittoman sokerialkoholipurukumin käyttö aterioiden jälkeen saattaa vähentää hampaiden reikiintymistä. Aikuisten osalta näyttöä pidettiin vähäisenä, mutta vastaava käyttösuositus annettiin asiantuntijamielipiteenä. Katsauksen löydökset ovat linjassa kahden muun systemoidun katsauksen kanssa «Antonio AG, Pierro VS, Maia LC. Caries preventive ...»4, «Deshpande A, Jadad AR. The impact of polyol-contai...»5.

Kirjallisuutta

  1. Hayes C. The effect of non-cariogenic sweeteners on the prevention of dental caries: a review of the evidence. J Dent Educ 2001;65:1106-9 «PMID: 11699985»PubMed
  2. Rethman MP, Beltrán-Aguilar ED, Billings RJ ym. Nonfluoride caries-preventive agents: executive summary of evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc 2011;142:1065-1071 «PMID: 21987836»PubMed
  3. Non-Fluoride Caries Preventive Agents. ADA Systematic Review and Clinical Recommendations for Non-Fluoride Caries Preventive Agents.Executive Summary: Nonfluoride caries-preventive agents: Executive summary of evidence-based clinical recommendations. Chairside Guide. «http://ebd.ada.org/ClinicalRecommendations.aspx»1
  4. Antonio AG, Pierro VS, Maia LC. Caries preventive effects of xylitol-based candies and lozenges: a systematic review. J Public Health Dent 2011;71:117-24 «PMID: 21774134»PubMed
  5. Deshpande A, Jadad AR. The impact of polyol-containing chewing gums on dental caries: a systematic review of original randomized controlled trials and observational studies. J Am Dent Assoc 2008;139:1602-14 «PMID: 19047666»PubMed