Takaisin

Äidin päivittäinen ksylitolin käyttö ja mutans-streptokokkien kolonisoituminen lapsen suuhun

Näytönastekatsaukset
Marja-Liisa Laitala
27.8.2020

Näytön aste: A

Äidin päivittäinen ksylitolin käyttö estää mutans-streptokokkien kolonisoitumista lapsen suuhun ensimmäisten elinvuosien aikana.

Vuonna 2016 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen «Lin HK, Fang CE, Huang MS ym. Effect of maternal u...»1 tavoitteena oli arvioida ksylitolipurukumin vaikutusta mutans-streptokokkien (ms) siirtymiseen äidiltä lapselle. Katsaukseen ja meta-analyysiin otettiin mukaan 11 vuosina 2000–2012 tehtyä satunnaistettua ja sokkoutettua kliinistä tutkimusta. Tutkimuksissa oli mukana 60–195 (n = yhteensä 601) raskaana olevaa tai alle 5 kuukauden ikäisen lapsen äitiä, joilla oli korkea syljen ms-pitoisuus. Äidit käyttivät ksylitolipurukumia 3–4 kertaa vuorokaudessa, päivittäinen ksylitoliannos oli 1,95–5,28 g. 3 tutkimuksessa ksylitolin vaikutusta verrattiin fluoriin ja klooriheksidiiniin. Seuranta-aika tutkimuksissa oli 6–120 kuukautta.

Ksylitolia käyttäneiden äitien lasten mutans-streptokokkien esiintyminen syljessä tai plakissa oli merkittävästi alhaisempi kuin kontrolliryhmissä: 12–18 kuukauden iässä RR oli 0,54 (95 % luottamusväli 0,39–0,73) ja 36 kuukauden iässä 0,56 (95 % luottamusväli 0,40–0,79).

Katsauksen johtopäätös oli, että äidin säännöllinen ksylitolin käyttö esti merkittävästi mutans-streptokokkien siirtymistä äidiltä lapselle.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Katsaukseen sisältyi suomalainen, ensimmäinen ksylitolin vaikutusta mutans-streptokokkitartuntaan selvittänyt äiti-lapsitutkimus «Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K ym. Infl...»2, «Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K ym. Occu...»3, jossa äidin käyttämä ksylitolipurukumi lapsen ollessa 3–24 kuukauden ikäinen vähensi lapsen mutans-streptokokkitartuntaa 80 % (NNT 2,6; 95 % luottamusväli 4,8–1,8) ja maitohampaiston reikiintymistä 5 vuoden iässä 71 % verrattuna niihin lapsiin, joiden äitien hampaat käsiteltiin puolivuosittain fluorilakalla (p < 0,001)

Lasten hampaistoterveyttä ja korjaavan hoidon tarvetta 10 ikävuoteen saakka arvioitiin takautuvasti terveyskeskuksen potilasasiakirjamerkintöjen perusteella «Laitala ML, Alanen P, Isokangas P ym. Long-term ef...»4. Tutkimuksessa todettiin, että lapsen maitohampaat säilyvät terveinä pidempään ja maitohampaiden korjaavan hoidon tarve vähenee, kun mutans-streptokokkitartunta alle 2-vuotiaana saadaan estettyä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Uumajassa lähes vastaavalla tavalla toteutetussa tutkimuksessa äidit käyttivät ksylitolia, klooriheksidiiniä ja fluoria purukumin muodossa. Tutkimuksen tulos oli lasten ollessa 4-vuotiaita samansuuntainen kuin suomalaisessa tutkimuksessa sekä mutans-streptokokkitartunnan että hampaiden reikiintymisen suhteen, «Thorild I, Lindau B, Twetman S. Effect of maternal...»5, «Thorild I, Lindau B, Twetman S. Salivary mutans st...»6, «Thorild I, Lindau B, Twetman S. Caries in 4-year-o...»7. Samoin Japanissa «Nakai Y, Shinga-Ishihara C, Kaji M ym. Xylitol gum...»8 ja Virossa «Olak J, Saag M, Vahlberg T ym. Caries prevention w...»9 toteutetuissa tutkimuksissa tulokset olivat linjassa suomalaistutkimuksen kanssa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Lin HK, Fang CE, Huang MS ym. Effect of maternal use of chewing gums containing xylitol on transmission of mutans streptococci in children: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Paediatr Dent 2016;26:35-44 «PMID: 25684114»PubMed
 2. Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K ym. Influence of maternal xylitol consumption on acquisition of mutans streptococci by infants. J Dent Res 2000;79:882-7 «PMID: 10765964»PubMed
 3. Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K ym. Occurrence of dental decay in children after maternal consumption of xylitol chewing gum, a follow-up from 0 to 5 years of age. J Dent Res 2000;79:1885-9 «PMID: 11145360»PubMed
 4. Laitala ML, Alanen P, Isokangas P ym. Long-term effects of maternal prevention on children's dental decay and need for restorative treatment. Community Dent Oral Epidemiol 2013;41:534-40 «PMID: 23786466»PubMed
 5. Thorild I, Lindau B, Twetman S. Effect of maternal use of chewing gums containing xylitol, chlorhexidine or fluoride on mutans streptococci colonization in the mothers' infant children. Oral Health Prev Dent 2003;1:53-7 «PMID: 15643749»PubMed
 6. Thorild I, Lindau B, Twetman S. Salivary mutans streptococci and dental caries in three-year-old children after maternal exposure to chewing gums containing combinations of xylitol, sorbitol, chlorhexidine, and fluoride. Acta Odontol Scand 2004;62:245-50 «PMID: 15841810»PubMed
 7. Thorild I, Lindau B, Twetman S. Caries in 4-year-old children after maternal chewing of gums containing combinations of xylitol, sorbitol, chlorhexidine and fluoride. Eur Arch Paediatr Dent 2006;7:241-5 «PMID: 17164069»PubMed
 8. Nakai Y, Shinga-Ishihara C, Kaji M ym. Xylitol gum and maternal transmission of mutans streptococci. J Dent Res 2010;89:56-60 «PMID: 19948944»PubMed
 9. Olak J, Saag M, Vahlberg T ym. Caries prevention with xylitol lozenges in children related to maternal anxiety. A demonstration project. Eur Arch Paediatr Dent 2012;13:64-9 «PMID: 22449804»PubMed