Takaisin

Äidin päivittäinen ksylitolin käyttö ja mutans-streptokokkien kolonisoituminen lapsen suuhun

Näytönastekatsaukset
Satu Alaluusua
12.8.2014

Näytön aste: B

Äidin päivittäinen ksylitolin käyttö estää mutans-streptokokkien kolonisoitumista lapsen suuhun ensimmäisten elinvuosien aikana.

Ylivieskassa toteutetussa äiti-lapsitutkimuksessa «Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K ym. Infl...»1, «Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K ym. Occu...»2 korkean mutans-streptokokkitason omaavan äidin käyttämä ksylitolipurukumi lapsen ollessa 3–24 kuukauden ikäinen vähensi lapsen mutansstreptokokkitartuntaa 80 % (NNT 2,6; 95 % luottamusväli 4,8–1,8) ja maitohampaiston reikiintymistä viiden vuoden iässä 71–74 % verrattuna fluori- ja klooriheksidiiniverrokkeihin (NNT 4,35; 95 % luottamusväli 3,6–2,3).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yllä mainittujen suomalaislasten hampaistoterveyttä ja korjaavan hoidon tarvetta 10 ikävuoteen saakka arvioitiin takautuvasti terveyskeskuksen potilasasiakirjamerkintöjen perusteella «Laitala ML, Alanen P, Isokangas P ym. Long-term ef...»3. Tutkimuksessa todettiin, että lapsen maitohampaat säilyvät terveinä pidempään ja maitohampaiden korjaavan hoidon tarve vähenee, kun mutans-streptokokkitartunta alle 2-vuotiaana saadaan estettyä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K ym. Infl...»1, «Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K ym. Occu...»2: Uumajassa lähes vastaavalla tavalla toteutetussa tutkimuksessa kaikkien lapsiryhmien äidit käyttivät ksylitolia, klooriheksidiiniä ja fluoria purukumin muodossa. Tutkimuksen tulos oli lasten ollessa nelivuotiaita samansuuntainen kuin suomalaisessa tutkimuksessa sekä mutans-streptokokkitartunnan että hampaiden reikiintymisen suhteen «Thorild I, Lindau B, Twetman S. Effect of maternal...»4, «Thorild I, Lindau B, Twetman S. Salivary mutans st...»5, «Thorild I, Lindau B, Twetman S. Caries in 4-year-o...»6. Samoin Japanissa «Nakai Y, Shinga-Ishihara C, Kaji M ym. Xylitol gum...»7 ja Virossa «Olak J, Saag M, Vahlberg T ym. Caries prevention w...»8 toteutetuissa tutkimuksissa tulokset olivat linjassa suomalaistutkimuksen kanssa.

Kirjallisuutta

 1. Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K ym. Influence of maternal xylitol consumption on acquisition of mutans streptococci by infants. J Dent Res 2000;79:882-7 «PMID: 10765964»PubMed
 2. Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K ym. Occurrence of dental decay in children after maternal consumption of xylitol chewing gum, a follow-up from 0 to 5 years of age. J Dent Res 2000;79:1885-9 «PMID: 11145360»PubMed
 3. Laitala ML, Alanen P, Isokangas P ym. Long-term effects of maternal prevention on children's dental decay and need for restorative treatment. Community Dent Oral Epidemiol 2013;41:534-40 «PMID: 23786466»PubMed
 4. Thorild I, Lindau B, Twetman S. Effect of maternal use of chewing gums containing xylitol, chlorhexidine or fluoride on mutans streptococci colonization in the mothers' infant children. Oral Health Prev Dent 2003;1:53-7 «PMID: 15643749»PubMed
 5. Thorild I, Lindau B, Twetman S. Salivary mutans streptococci and dental caries in three-year-old children after maternal exposure to chewing gums containing combinations of xylitol, sorbitol, chlorhexidine, and fluoride. Acta Odontol Scand 2004;62:245-50 «PMID: 15841810»PubMed
 6. Thorild I, Lindau B, Twetman S. Caries in 4-year-old children after maternal chewing of gums containing combinations of xylitol, sorbitol, chlorhexidine and fluoride. Eur Arch Paediatr Dent 2006;7:241-5 «PMID: 17164069»PubMed
 7. Nakai Y, Shinga-Ishihara C, Kaji M ym. Xylitol gum and maternal transmission of mutans streptococci. J Dent Res 2010;89:56-60 «PMID: 19948944»PubMed
 8. Olak J, Saag M, Vahlberg T ym. Caries prevention with xylitol lozenges in children related to maternal anxiety. A demonstration project. Eur Arch Paediatr Dent 2012;13:64-9 «PMID: 22449804»PubMed